Ikke lov å be om fødselsnummer

FORSIKRING: Når forsikringsbransjen krever fødselsnummeret ditt før du får vite prisen, blir det straks mer tungvint å sammenlikne prisene. Nå ser det ut som om regelverket endres.

Det er Datatilsynet som nå vil endre reglene. Trer de nye konsesjonsvilkårene i kraft vil det altså ikke lenger være lov å be om fødselsnummer i forbindelse med en prisforespørsel på skadeforsikring.

Dermed vil det bli enklere for deg som kunde å finne selskapet med den beste prisen. Likevel; forsikringsbransjen gir seg ikke uten sverdslag.

Fødselsnummeret

Alle personer som bosatt og registrert i Norge har et unikt fødselsnummer. Og selv om tallkoden skal være ubrukelig som legitimasjon i seg selv, hjelper den altså myndighetene og bedriftene med å skille oss enkeltpersoner fra hverandre.

Dette gjør at mange mennesker ikke liker å gi fra seg fødselsnummeret sitt.

Endelig avklaring om noen uker

- Forsikringsbransjens adgang til å be om fødselsnummer er gitt i en konsesjon etter den gamle loven, sier Hanne Gulbrandsen, førstekonsulent ved Datatilsynet i Oslo. Men nå er det den nye personopplysningloven som gjelder, og vi jobber nå med å endre dette.

Bør det være lov å be om fødselsnummer når du spør etter prisen?

(Avsluttet)
Nei(88%) 2216
Ja(11%) 274
Vet ikke(1%) 29
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

- Vi ser egentlig ingen grunn til at fødselsnummeret må oppgis allerede når man ringer for å få et pristilbud. Vårt syn er at forsikringsbransjens behov dekkes ved at fødselsnummeret oppgis i neste stadie, altså ved den endelige kontraktsinngåelsen. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har forøvrig kommet med sine kommentarer til høringsbrevet allerede, og vi vil gi vår endelige innstilling innen få uker, avslutter Gulbrandsen.


Uenig forsikringsbransje

Hovedargumentet til FNH er at fødselsnummeret er nødvendig for å kunne foreta en korrekt risikovurdering og dermed fastsette en riktig pris.

Når forsikringsselskapet får fødselsnummeret ditt blir det nemlig brukt for det det er verdt: Kredittopplysninger og skadehistorikk er blant opplysningene som hentes fram før pristilbudet blir gitt.