Ikke kreft med silikon

De fleste kvinner med implantater i brystene, fører en så sunn livsstil at de har lavere risiko for brystkreft enn antatt.

Det har tidligere vært antatt at implantater i brystene øker risikoen for kreft. Nå viser svensk forskning at det ikke stemmer.

Røyking og skadelig livsstil er mye farligere.

Mer lungekreft
Mer enn 3400 svenske kvinner som hadde satt inn brystimplantater mellom 1965 og 1993 deltok i studien. Kvinnene var i gjenomsnitt 32 år gamle da de fikk implantatene.

Forskerne fulgte deltakerne fra tretti dager etter at implantatene til 2002 - dersom ikke kvinnen døde eller flyttet fra Sverige først.

I gjennomsnitt ble kvinnene fulgt i 18 år.

Deltakerne hadde færre brystkrefttilfeller enn antatt, sammenlignet med resten av Sveriges kvinnelige befolkning. Den eneste krefttypen det var en økning i, var lungekreft. Her var det dobbelt så mange tilfeller som i resten av befolkningen.

Vet ikke hvorfor
Fordi det er mange faktorer som avgjør om man får kreft, kunne ikke forskerne forklare hvorfor resultatet ble slik. De har likevel noen forslag.

For eksempel var det en større andel røykere blant deltakerne sammenlignet med andre kvinner. Røyking har som kjent en sterk forbindelse med lungekreft.

- En tidligere studie med noen av deltakerne, viste at kvinner med implantater hadde 2,8 ganger så stor sjanse for å være røykere som resten av Sveriges befolkning, skriver forskerne ifølge WebMD.

Samtidig tror forskerne at deltakerne har visse trekk som reduserer risikoen for brystkeft. Disse trekkene kan være å få barn i ung alder, få mange barn eller ha lav BMI.

Forskerne tror dessuten at kvinner med stor risiko for brystkreft, velger å ikke utføre en slik operasjon.

En tidligere studie har vist at silikon kan føre til hudkreft.

 

Mozon, 21.4.2006