Ikke klikk her før du har svart på alle spørsmålene

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1.Svar: De to kjente grunnleggerne av Norsk Hydro heter Kristian Birkeland og Sam Eyde

2.Svar: Linn Stokke er gift med Atle Brynestad, hun er også en dyktig skuespiller

3.Svar: Leiv Frode Onarheim er nestoren som nylig gikk av etter 4 år som president for næringslivets hovedorganisasjon

4.Svar: Røkke forsøker å fusjonere Aker Maritime og Kværner

5.Svar: OPEC står for ”Organization for Oil Exporting Countries” og er altså organisasjonen for oljeeksporterende land

6.Svar: Statoil skal privatiseres og planlegger å gå på børs i løpet av høsten

7.Svar: Svein Gjerdrem er nåværende sentralbanksjef

8.Svar: Totalindeksen på Oslo børs ligger 21 april på ca 1300

9.Svar: Skandiabanken ble etablert i Norge for ett år siden, og har siden den gang fått rundt 100.000 nye norske kunder

10.Svar: Christian Ringnes er den personen med flest styreverv i Norge