Ikke klikk her før du har prøvd testen!

Her får du de 10 riktige svarene i vår børs-test.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1. Svar: SMB er en forkortelse for små og mellomstore bedrifter, og er en liste ved siden av hovedlisten på Oslo Børs.

2. Svar: Et bullish marked betyr at aksjekursene generelt går oppover. Når markedet er negativt er det bearish.

3. Svar: A aksjer gir deg flere rettigheter, blant annet stemmerett ved generalforsamlinger.

4. Svar: Oslo børs er et annenhåndsmarked, og det største i Norge.

5. Svar: Spread er den forskjellen mellom det en kjøper og en selger er villig til å gi for en bestemt aksje.

6. Svar: Aksjens pålydene verdi er den verdien aksjen får når den utstedes første gang.

7. Svar: Likvide aksjer omsettes ofte, og dermed er de tryggere å investere i ettersom du lettere kan få solgt unna eiendelene dine.

8. Svar: Kurtasje er meglerenes provisjon ved kjøp og salg av finansielle instrumenter. Kurtasjen varierer fra megler til megler.

9. Svar: Du shorter når du selger aksjer du ikke eier, på denne måten tjener du penger ved kursfall.

10. Svar: Du hedger investeringene dine når du sikrer deg mot tap.