Ikke gi opp behandling

Depresjonspasienter som ikke blir friske av den første medisinen de prøver, har en stor sjanse for å bli friske av en annen.

Den største studien som noen sinne er gjort på behandling av depresjon, viser at man ikke trenger å gi opp depresjonspasienter hvis ikke behandlingen virker med en gang.

Blir friske
Dette kan bety at halvparten av alle som lider av depresjon kan bli friske - ikke bare redusere symptomene - med rett medisin.

Tre tusen depressive pasienter i USA deltok i den todelte studien.

Forskerne anbefaler at depressive pasienter prøver et legemiddel i seks til tolv uker, for å sjekke om det virker. Dersom det ikke fungerer, bør de prøve et annet.

- Det er viktig å ikke gi opp hvis den første behandlingen ikke virker fullstendig eller skaper bivirkninger, sier John Rush, en av studielederne fra University of Texas Southwestern Medical Center, ifølge CNN.

Videre forskning
I første del av studien, prøvde deltakerne et antidepressivt middel. To tredjedeler av disse ble friske.

I andre del tok forskerne for seg pasientene som ikke ble friske etter første runde. De hadde i gjennomsnitt vært depressive i 16 år, og to tredjedeler hadde andre mentale eller psykiske problemer i tillegg.

Blant deltakerne i del to, valgte 727 å prøve en annen medisin enn den de brukte i del en. Omtrent en av fire ble symptomfrie etter 14 uker.

Samtidig valgte 565 pasienter å bruke en annen medisin i tillegg til den opprinnelige. Av disse ble en tredjedel symptomfrie etter 14 uker.

Forskerne vil fortsette med tester på dette. I fremtiden håper de på å kunne forutsi hvilken medisin enhver pasient vil reagere positivt på.

Studien er publisert i New England Journal of Medicine.

Også deprimerte gravide bør ta antidepressiva. De bør imidlertid være mer forsiktige med medisinen enn andre.

 

Mozon, 13.4.2006