Ikke gå i inkassofella

All inkassovirksomhet i Norge omfattes av Inkassoloven, som altså gjelder for alle skyldnere. Husk at du som forbruker er beskyttet mot dårligere vilkår enn loven gir.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Spørsmålet blir dermed hva den korrekte framgangsmåten er.

Inkassoloven gjelder både for private og offentlige kreditorer. Staten har likevel sikret seg ved å lage særregler i egne lover, dette gjelder for eksempel reglene om restskatt.

Nedenfor følger en oversikt over hvordan inkassobyråene skal gå fram. Trykker du på lenkene øverst til høyre i artikkelen, får de se hvor mye det å glemme eller å unnlate å betale regningene dine koster.

Kravene må være reelle – Tvilsomme krav

Dersom det er rimelig tvil om du skylder beløpet, skal du slippe å betale inkassokostnadene.

Dette gjør at du straks bør kontakte kreditor, eller inkassobyrået, dersom du er mener at du ikke skylder beløpet du blir krevd for.

God inkassoskikk

Selv om inkassobyråene er pålagt å følge ”god inkassoskikk”, viser det seg dessverre at noen faller for fristelsen til å skremme skyldnerne til å betale.

”Den gode inkassoskikken” innebærer kort fortalt at inkassobyråene ikke skal utsette deg eller din familie, for urimelig press, skade eller ulempe.

Trykk her, eller på lenken øverst til høyre, for å finne skrekkeksempler på dårlig inkassoskikk.

Riset bak speilet

Dersom kreditor eller inkassator bryter reglene for god inkassoskikk, taper de retten til å kreve deg for kostnader knyttet til inndrivingen.

Merk: Det samme gjelder hvis framgangsmåten og innholdet i et inkassovarsel, og en betalingsoppfordring ikke er fulgt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilder brukt i artikkelen: