Ikke gå i fellen

Trygge kontrakter er viktig dersom du vil bruke utenlandsk arbeidskraft.

Sørg for at du har sikret deg, dersom du er misfornøyd med den utførte jobben. Foto: Colourbox.com
Sørg for at du har sikret deg, dersom du er misfornøyd med den utførte jobben. Foto: Colourbox.com Vis mer

Av Hans Kristian Krogh-Hanssen

Eiker Avis fikk følgende spørsmål fra en leser denne uken;

Jeg ønsker å bruke en håndverker fra utlandet. Er dette trygt, og hvilke rettigheter har jeg?

Forbrukerrådets jurister Linn Hogner og Jøran Sten Pettersen har følgende tips og veiledning som svar på spørsmålet:

Konkurranse fra utenlandske håndverkere er bra for kundene. Forbrukerrådet har ikke registrert at det klages mer på fagfolk fra for eksempel Polen enn på norske håndverkere. Når man bruker en håndverker, er det uansett nasjonalitet på håndtverker viktig å få brakt på det rene at vedkommende virkelig er en fagmann. Hent alltid inn referanser. Er han til å stole på? Gjør han oppdraget som avtalt?

Det gir også en trygghet å sjekke Brønnøysund-registeret når det gjelder norske firma, og at det finnes et kontor og et telefonnummer eller mailadresse som man kan nå vedkommende på. Når dette er gjort, er det lurt å innhente anbud. Da får man en bedre føling med markedet. I tillegg inngir det tillit og seriøsitet når det skrives kontrakt, og ikke minst dersom det er håndverkeren som tar initiativ til dette. Man kan slippe mye krangling i ettertid dersom arbeidet er godt spesifisert, tidsplanen er fastlagt og prisen er angitt. Vi advarer mot forskuddsbetaling. Unngå generelt håndverkere som krever forskuddsbetalt.

Dersom avtalen er inngått i Norge og utført her, er det norsk lov som gjelder. En tvist kan megles ved et av Forbrukerrådets regionskontor, og den kan eventuelt bringes inn for Forbrukertvistutvalget. Forbrukertvistutvalgets vedtak har både tvangs- og rettskraft.
Det kan imidlertid oppstå et problem med inndrivelsen av forbrukerens krav dersom håndverkeren ikke bor i Norge. Da må jo dette drives inn for eksempel i Polen, og det bør forbrukerne være oppmerksom på.

Se også: Slik finner du flink håndverker

Misfornøyd med utført jobb

Men hva gjør du hvis du ikke er fornøyd med den jobben en håndtverker har gjort. Hvilke rettigheter har du egentlig?

Forbrukerrådet svarer følgende til Eiker Avis:

Hvis den jobben som er gjort er mangelfull åpner håndverkertjenesteloven for at du kan:

a. holde tilbake betalingen,
b. kreve mangelen rettet
c. kreve prisavslag hvis mangelen ikke rettes
d. heve avtalen hvis kontraktsbruddet er vesentlig
e. kreve erstatning for økonomisk tap

For å vurdere om det foreligger en mangel i det konkrete tilfellet, må man ta utgangspunkt i det som er avtalt mellom dere og vurdere om resultatet er i samsvar med avtalen. Det foreligger for eksempel mangel dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som er avtalt, eller det kan dokumenteres at tjenesten ikke er fagmessig utført. Forutsetningen er at dette ikke skyldes forhold som du selv er ansvarlig for.

Hyre inn håndverker? Glem heller ikke å skrive kontrakt.

Her kan du laste ned gratis kontrakter:

Håndverkerkontrakt, fast eiendom Håndverkerkontrakt, løsøre


Håndverkeren har en generell veiledningsplikt og en plikt til å ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Det betyr for eksempel at dersom det er usikkert om tjenesten vil føre til det resultatet du klart har gitt uttrykk for at du forventer, skal håndverkeren klart opplyse om risikoen og eventuelt fraråde deg å utføre tjenesten. Dersom håndverkeren ikke oppfyller denne plikten, vil tjenesten kunne ansees som mangelfull.

Hvis du oppdager at det er noe er feil med tjenesten, må du klage (reklamere) til håndverkeren innen rimelig tid. Det vil alltid være tilstrekkelig at du klager innen to måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og håndverkeren være tjent med så rask tilbakemelding som mulig.

I tillegg til at du må reklamere innen rimelig tid, er det noen klare frister for hvor lenge en håndverker er ansvarlig for tjenesten. Hovedregelen er at du må klage senest to år etter at tjenesten ble avsluttet. Fristen er imidlertid fem år hvis resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn to år. For arbeid på fast eiendom har du alltid en 5 års reklamasjonsfrist.

Oversikt over rettighetene dine, veiledning til hvordan du skal klage og eksempler på standard klagebrev finner du på www.forbrukerportalen.no

Kilde: Eiker Avis

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer