Ikke fri - og ikke ekstra betalt

1. mai på en søndag? Her er dine rettigheter på røde dager i mai og juni.

Noen gleder seg over ekstra fri i mai og juni, andre over ekstra stor lønningspose. Foto: Timeanddate.com
Noen gleder seg over ekstra fri i mai og juni, andre over ekstra stor lønningspose. Foto: Timeanddate.comVis mer

I år faller 1. mai på en søndag. Ikke bare er det ergerlig for alle dem som liker at 1. mai utgjør en ekstra fridag på våren. Det er også ergerlig for dem som må jobbe og liker å få ekstra inntekter i mai måned.

Fordi 1. mai faller på en søndag, blir det ikke noe spesielt med denne dagen i forhold til vanlig søndagsarbeid. Arbeidstakere som må jobbe 1. mai, skal ha vanlig søndagstillegg og eventuelt overtidstillegg som på vanlige søndager.

Du får mindre lønn i juni

Egen lov om maidagene

I Norge har vi en egen lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager. Loven bestemmer at arbeidsgiveren skal betale full lønn for 1. og for 17. mai som ikke faller på en søndag eller annen helligdag - uavhengig av om den ansatte har fri eller ikke.

Og i år faller 17. mai på en tirsdag. Det betyr at for arbeidstakere som må jobbe denne dagen, skal det betales et ekstra tillegg. Overtidsarbeid på 17. mai betales om regel med 100 prosent overtid, men kan i noen tilfeller betales med mer.

Men du har bare krav på lønn for 17. mai dersom du jobber, eller skulle ha jobbet, denne dagen. Hvis du har ferie, kan du kreve at ferien forlenges med én dag for høytidsdag som faller på virkedag i ferien.

>>> Husk at polet stenger!

Når bedriften er stengt

Hva med arbeidstakere som skulle ha jobbet 17. mai, men som ikke får jobbe fordi bedriften er stengt? Har du fast månedslønn, ligger betalingen for 1. og 17. mai og for ulike helligdager innbakt i lønnen.

Har du ikke fastlønn, så må det vurderes om du etter arbeidsplanene skulle ha arbeidet den aktuelle dagen. Hvis du jobber fast hver tirsdag, skal du også ha betalt for tirsdag 17. mai, men du har bare krav på ordinær lønn.

Hva med pinsen?

For de fleste arbeidstakere er det flere røde dager å glede seg til. Både Kristi Himmelfartsdag og 1. og 2. pinsedag kommer i juni. Kristi Himmelfartsdag er alltid en torsdag, og i år faller den på torsdag 2. juni. 1. og 2. pinsedag er henholdsvis søndag 12. juni og mandag 13. juni.

Når en helligdag faller på en hverdag, har LO og NHO inngått en særskilt avtale om betaling for disse dagene, men jobber du for en bedrift som ikke omfattes av disse reglene, står arbeidsplassen selv fritt til å bestemme.

(Kilder: HSH, Arbeidsdepartementet, Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager)