Handler du på avbetaling? I så fall er det ikke sikkert du får fradrag for alle renteutgiftene. Foto: PER ERVLAND
Handler du på avbetaling? I så fall er det ikke sikkert du får fradrag for alle renteutgiftene. Foto: PER ERVLANDVis mer

Ikke fradrag på alle renter

Skatteetaten liker ikke renter på over 17 prosent.

Renter ved kredittkjøp er i utgangspunktet fradragsberettiget, men ikke for enhver pris.

Det er ikke bare å inngå dyre låneavtaler og vente på at Skatteetaten skal tilgodese deg med 28 prosent fradrag på skatten ved slutten av året.

For hver avtale om kredittkjøp er fradraget begrenset til en sats på 17 prosent effektiv rente.

Det er derimot ikke er begrensninger i rentefradraget når kjøpet er foretatt med kredittkort, det gjelder bare andre former for kredittkjøp, som å handle varer på avbetaling.

>>> Kredittkortet som slår alle på pris

Du får noe

Hvis oppgitt effektiv rente er høyere enn 17 prosent, skal maksimum fradragsbeløp beregnes forholdsmessig på grunnlag av betalte kredittkostnader i inntektsåret, effektiv rente og maksimumssats 17 prosent, ifølge Skatteetaten.

Du får altså fradrag for renter opptil 17 prosent.

    EKSEMPEL:
    Stereoanlegg pris: 12.000 kroner (kjøp inngått 31.12 år 0)
    Oppgitt effektiv rente: 34% fordelt over 2 år
    Betalte kredittkostnader år 1: (34% x 12.000) / 2 = 2.040 kroner
    Beregning av maks fradrag år 1: (2.040 x 17 %) / 34 % = 1.020 kroner


KREDITTKJØPSKALKULATOR

Artikkelen fortsetter under annonsen

Husk private lån

Men selv om Skatteetaten opererer med en øvre grense ved kredittkjøp, godtar de at du fører opp alle typer lån på selvangivelsen. Husk derfor også å føre opp private lån eller kjøp på avbetaling hvis du har slikt.

Den som har gitt lån, skal fylle ut dette under post nummer 3.1.2/4.1.6 i selvangivelsen, og den som har lånt penger, skal på tilsvarende måte fylle ut dette i sin selvangivelse under post nummer 3.3.1/4.8.1.