Ikke for sent å bli gravid

Med god helse og litt flaks er det fullt mulig å bli gravid etter fylte 40 år. Og med en solid lommebok kan selv en 45-åring bli mor.

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende blir stadig høyere.

Nå er det vanlig å bli både 30 og 35 år før barnerommet innredes for første gang. Høyere utdanning og større karrierepress er blant årsakene som får skylden for denne utviklingen.

Gammel mor
Men er høyere alder egentlig et problem for de førstegangsfødende? En amerikansk rapport viser at kvinner godt kan ha vellykkede svangerskap etter fylte 40 år. Men da blir god helse og god økonomi stadig viktigere.

- De gode nyhetene er at kvinner i alderen 35 - 45 år som blir gravide, kan forvente gode resultater om alt går som det skal de første tre månedene. Men problemet er at fra slutten av 30-årsalderen blir muligheten til å bli befruktet stadig lavere, mener professor Linda J. Heffner.

Hun har undersøkt sammenhengen mellom alder og fødsler i USA. Resultatene er sammenfattet i en artikkel i siste utgave av fagtidsskriftet The New England Journal of Medicine.

Aldri for sent?
Stadig høyere fødselsalder henger også sammen med mindre barnekull. Men blir det aldri for sent?

- Fra et medisinsk perspektiv er det aller best å føde barn tidlig i den reproduktive delen av livet. Men for kvinner som skal ha både utdanning og en karriere kan det være lurt å planlegge barn i midten av 20-årene eller helt frem til 35-årsalderen, forteller Hefner.

Men etter fylte 35 år er det ingen nåde. Muligheten for å bli gravid reduseres hvert år, enten du vil eller ikke. Og jevnlig menstruasjon er slett ingen garanti for at du fortsatt er fruktbar.

- Jeg har hatt en pasient på 45 år som forteller meg at hun kan tenke seg å bli gravid. Hun aner ikke at at muligheten for et svangerskap med hennes egne egg er svært usannsynlig, selv med medisinsk hjelp.

- De fleste kvinner i denne alderen har regelmessig menstruasjon, men de fleste er også praktisk talt ufruktbare. Det er en vanlig misforståelse at menstruasjonen beviser at du fortsatt er fruktbar, sier legen Richard J. Paulson i en kommentar til nettmagasinet WebMD.

Helse og velstand
Men det meste kan jo ordnes med penger. For det koster noen kroner å finne en egg-donor som kan gi et friskt og fruktbart egg til kunstig befruktning.

Og med denne teknikken har selv kvinner over 45 år gode muligheter til å føde sitt første barn.

- Etter fylte 45 år kreves det både god helse og god økonomi for å få et vellykket svangerskap. Det finnes selvsagt noen kvinner som i denne alderen fortsatt blir gravide på naturlig vis. Men det er sjeldent.

- De gode nyhetene er at biologien ikke lenger er en total begrensning. Men om du velger å bruke donor-egg må det også betales for, sier Hefner.

Mozon 08.11.2004