Ikke et fett for øyet

Flere store internasjonale undersøkelser tyder på at det ikke er et fett hva man inntar av fettsyrer, enten via kostholdet eller i form av kosttilskudd.

De internasjonale undersøkelsene viser blant annet at omega-3-fettsyrer fra fisk kan gi en reduksjon og forebygge alderssvekkelse av synet, mens andre former for fett og omega-3-fettsyrer fra planter kan øke risikoen for øyensykdommer.

Studier med opptil 30.000 pasienter viser at plantefett og omega-3 fra planteriket gir en markant økt risiko for utvikling av øyensykdommer.

Det er også vist at høyt inntak av mettet fett og transfett er forbundet med svekkelse av synet.

Et høyt inntak av fisk og nøtter hadde imidlertid en klar beskyttende effekt på synet, viste forskningen.

Netthinnen kan rammes av en rekke ulike sykdommer. Aldersbetingede forandringer i den gule flekken (makuladegenerasjon) er den vanligste årsaken til sterk synsnedsettelse og blindhet hos middelaldrende og fremfor alt eldre mennesker.

Aldersrelatert makuladegenerasjon rammer årlig anslagsvis 20.000 nye pasienter i Norge, og det er anslått at ca 20 prosent av befolkningen over 85 år er mer eller mindre rammet av sykdommen.

Mozon.no, 04.02.2005