Ikke Dent-O-Sept-erstatning

Stortinget forkastet tirsdag et forslag om at ofrene etter Dent-O-Sept-skandalen kan bli tilkjent erstatning for tort og svie etter pasientskadeerstatningsloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I løpet av våren 2002 kom det flere henvendelser fra pasienter og pårørende til Norsk Pasientskadeerstatning etter bruk av munnpenselen Dent-O-Sept etter at de var blitt syke av en smittsom bakterie. I alt ble 134 personer smittet, og at noen var døde uten at det fastslås sikkert om årsaken var bruken av Dent-O-Sept.

I Stortinget foreslo derfor Fremskrittspartiet en ordning med erstatning for tort og svie, men forslaget fikk bare støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Mindretallet mente det er uakseptabelt med en erstatning som begrenser seg til 5.000 kroner i slike tilfeller. Derfor må det etter deres mening være mulig med en erstatning for tort og svie i tilfeller der det økonomiske tapet ikke er det største, men de lidelser og problemer som følger med feil, mangler eller uhell i helsevesenet.

Flertallet fra regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti begrunnet sitt nei ganske formelt med blant annet å vise til at en erstatning for tort og svie eller oppreisningskrav ikke synes å passe inn i pasientskadeloven som bygger på et objektivisert erstatningsansvar.
(NTB)

Mozon.no, 10.04.2003

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!