- Ikke bruk snus ved røykeslutt

Å gå fra røyk til snus kan være svært helseskadelig. - Disse resultatene har vi ventet lenge på, sier norsk forsker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Amerikanske forskere har sammenlignet risiko for dødelighet av ulike sykdommer hos røykere som går over til snus eller skråtobakk, med røykere som slutter helt med all tobakk.

Forskerne har fulgt 116 000 menn fra 1982 til 2002. Over 4400 av deltakerne hadde røykt, men gått over til røykfri tobakksprodukter. Majoriteten byttet til skrå.
Nesten 12000 hadde stumpet røyken, og ikke gått over til noe annet.

Etter 20 år viste det seg at røykere som hadde gått over til røykfri tobakk hadde en høyere risiko for dødelighet generelt. De hadde også en større risiko for å dø av tobakksrelaterte sykdommer som lungekreft, hjertesykdom og slag.

Forskerne oppdaget også at de som byttet fra sigaretter til røykfri tobakk hadde mer enn dobbelt så stor risiko for å dø av kreft i munnen og strupen, i forhold til de som sluttet fullstendig, ifølge helsemagasinet WebMD.

Les også: All tobakk er farlig:

- Oppsiktsvekkende studie

Forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens Institutt for Rusforskning sier studien vil vekke oppsikt.

- Det er første gang det gjøres en studie av denne typen. Studien er stor og solid, fordi den kontrollerer for en rekke andre faktorer som også har innvirkning på dødelighet. Dette er tobakksforskning man har ventet lenge på.

- Resultatet viser at myndighetene i Norge har rett i det de har sagt lenge, nemlig at snus ikke er noen anbefalt sluttmetode, sier Lund.

- Resultatet viser derimot at snusbrukere har en signifikant risiko for dødelighet av lungekreft, men ikke økt risiko for dødelighet av hjerte-karsykdommer, slag eller KOLS, sier han.

Han understreker at resultatene i den amerikanske studien må tolkes med forsiktighet.

- Dette kan ikke uten videre overføres til norske forhold. Studien har dessuten i første rekke adressert brukerne av skråtobakk, mens vi her i landet kun har 5 000 brukere av skrå og 350 000 snusbrukere, sier Lund.

- ”Våre”’ snusbrukere bruker også en annen type snus enn den amerikanske som har høyere innhold av tobakksspesifikke nitrosaminer, som er et meget potent kreftframkallende stoff, sier han.

Klar konklusjon

Professor Tore Sanner ved Radiumhospitalet sier tallmaterialet på dødelighet i studien er for lite til å trekke slutning om hvorvidt snus er farligere enn skrå eller omvendt. Han mener også at det ikke er noe poeng å skille mellom snus og skrå.

- Undersøkelsen viser helt klart at det er en økt risiko for å dø av tobakksrelaterte sykdommer ved å bytte til røykfri tobakk i stedet for å slutte helt. Snus og skrå inneholder de samme stoffene, sier Sanner.

Bruker du snus for å stumpe røyken? Da kan du bli enda mer avhengig av nikotinet. Les mer her: