Ikke bli lurt av CoShopper

Høye før-priser gir deg inntrykk av å gjøre et kupp, men tallene lyver. Selv den laveste prisen hos CoShopper er mange tusen kroner høyere enn hos konkurrentene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Opprinnelig oppga CoShopper et prisspenn på sidene sine. Den høyeste prisen, startprisen, gjaldt om bare én person bestilte varen, mens den laveste prisen -bestprisen- var den du fikk om f.eks. ti personer bestilte.

Den potensielle besparelsen du ble forespeilet var forskjellen mellom startpris og bestpris.

I dag gjelder ikke dette prisspennet lenger.

Siden i sommer har CoShopper gitt alle sine kunder laveste pris, uansett hvor mange det er som melder seg. Likevel oppgir de fortsatt en startpris og en bestpris, som om samkjøpsmodellen stadig benyttes.

Prisspennet, den potensielle besparelsen som er oppgitt på sidene, bli derfor fiktivt. Varen har aldri vært solgt hos CoShopper til startpris. Noen av startprisene virker dessuten kunstig høye uansett.

Som våre to eksempler viser, ligger ikke bare startprisen himmelhøyt over hva konkurrenter selger varen for, men også bestprisen er høyere enn ordinær pris hos noen av konkurrentene.

Bestpris ikke best

Vi tok utgangspunkt i to produkter, en bærbar PC fra Hewlett Packard og Nokias ungdomsmobil 3330.

Prisforskjellen var spesielt ugunstig for Coshoppers kunder på den bærbare Pcen fra HP, men også på mobilfronten fant vi billigere alternativer. Resultatene finner du ved å trykke på lenkene øverst til høyre.

Men hvorfor er det slik?

CoShopper var opprinnelig basert på idéen om at det blir billigere når flere kjøper sammen. Ved at flere kjøper f.eks. den samme bærbare datamaskinen, skulle det være enklere å presse ned prisen hos leverandøren. Dagens volum hos CoShopper er imidlertid ikke stort nok til at man oppnår større rabatter enn de tradisjonelle kjedene gjør. Samkjøpsfordelen er derfor idag begrenset til de lavere kostnadene ved internettsalg i forhold til vanlig butikksalg og stordriftsfordeler ved utsendelse av varene, sier CoShopper.

Høye utgangspriser, men de har vi sluttet med

Med en høy startpris får du som forbruker fort inntrykk av å gjøre et kupp når prisen synker. Problemet for Coshopper var imidlertid at selv deres laveste pris var høyere enn hos to av deres konkurrenter.

I følge Nicolai Prydz hos Coshopper har de nå sluttet med sitt originale samkjøpsprinsipp.

- Vi sluttet med samkjøp allerede i sommer. Det innebærer at alle våre kunder nå får produktene til ”bestpris”, sier Prydz.

- Men virker det ikke forvirrende for kundene når dette ikke kommer klart fram på nettsidene. Slik tilbudene er presentert i dag, får en jo inntrykk av å gjøre et kupp på hver eneste handel?

- Nei, det syns jeg ikke. Sidene oppdateres hver mandag, og de nye produktene som har blitt lagt ut i mellomtiden blir da automatisk satt til laveste pris.

- Men hvordan kan du kalle det ”bestpris” når deres laveste pris er over 2500 kroner dyrere enn en av konkurrentene?

- Denne Pcen har faktisk en meget gunstig pris, som ble satt til årets skolestart. Vi mener at Coshopper er billige over tid, men vi kan ikke garantere at vi er billigst til enhver tid. For eksempel hender det at noen nettbutikker selger med tap for å lokke til seg kunder.

I så fall får kundene heller handle der, vi selger ikke med tap lenger, avslutter Prydz.