Ikke bind renten nå

Kronen styrker seg, rentene faller og sentralbanksjefen sender hyggelige signaler ut i eteren. Dette er ikke tiden for å binde renten.

Mange har nok sett seg grundig lei på store rentedifferanser mellom den flytende og den faste renten i høst. Fra mai/juni i fjor har den flytende renten skutt i været mens den faste faktisk holder seg lavere enn den flytende for tiden. Og det gjelder selv om man kun binder renten for ett år (i de få bankene som tilbyr så kortsiktige fastrenteavtaler).

Lavere enn flytende - nå

Mens den flytende renten styres av pengemarkedsrenten (prisen på lån mellom bankene) og styringsrentene fra Norges Bank, bestemmes den faste renten av obligasjonsrentene, dvs. renten på statsobligasjoner. Disse påvirkes i mindre grad av endringer i det generelle rentenivået enn renten i pengemarkedet.

Hos NOR24 kan du binde renten på lån inntil 60 prosent til en rente på 7,1 prosent i enten tre, fem eller ti år. (Renten betinges av at lånet er på over 500.000 kroner.) Men bankens kundekonsulenter forteller at du i alle fall bør vente til over helgen med å inngå låneavtaler.

- Obligasjonsrentene har gått ned, og vi regner med at rentemøtet på mandag vil velge å sette ned de faste rentene i neste uke, forteller kundekonsulenten hos NOR24.

Og da vil differansen mellom den faste og den flytende bli enda større. Men betyr dette at du bør binde renten?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et raskt regnestykke

La oss si du har et boliglån på en million kroner som du lurer på å konvertere til fastrentelån. Flytende rente i beste bank i DinSides rentebarometer er per fredag 8.1.99 på 8,25 prosent. Hos NOR24 tilbyr de denne uken en fast rente med 3 års binding på 7,1 prosent, en av de laveste tilbudene vi fant ved en rundspørring blant flere av de store bankene i Norge. Videre forutsetter vi renteberegninger ut fra at lånet er et annuitetslån som betales 12 terminer i året over 20 år.

Dersom den flytende renten mot alle odds holder seg på 8,25 i 3 år fremover, vil du med renter og avdrag betale 306.052 kroner i løpet av den tiden. Velger du fastrentelån i samme tidsrom blir tilsvarende beløp 281.268 kroner i renter og avdrag. Det vil si at du tjener nesten 25.000 kroner på å binde renten.

Men dersom renten går ned til 6 prosent ser ikke dette regnestykket like forlokkende ut lenger. Og det er faktisk svært trolig at renten vil falle i stedet for å stige eller forbli høy slik situasjonen er i dag. (Se vår artikkel om 2108 TARGET="_top">forventet rentefall.) La oss ta den pessimistiske tonen og si at renten holder seg på samme høye nivå i ett helt år til og deretter synker til 6 prosent. Da vil du som velger flytende rente betale 274.620 kroner i renter og avdrag disse tre årene. Altså i overkant av 7.000 kroner mindre enn om du velger å binde renten.

Prøv selv

Vil du lage din egen beregning med andre lånebeløp og renter, kan du benytte DinSides boliglånskalkulator. Her vil du også se hva du kan spare på å bytte til billigste bank når det gjelder flytende renter.

Ikke seriøst

Den hovedregelen vi vil anbefale er at du kun går i fastrente når du forventer at renten vil stige. Og da må du passe på å velge en bank som gir deg symmetriske betingelser. Det vil si at du får rett til å løse inn lånet til høyere rente og få utbetalt det banken sparer på at du velger den løsningen. Forventes rentenedgang bør du holde lånet ditt i flytende rente.

Vi kan kanskje avslutte resonnementet med kommentaren fra Gjensidiges kundebehandler på spørsmålet om hva fastrenten er hos Gjensidige:

- Du vurderer det ikke seriøst vel???

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Her er noen artikler vi skrev om fastrente i sommer.