Ikke betal

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Hos Forbrukerrådet var rådet klart: Ikke betal.

- De anbefalte meg å sende en skriftlig klage til Telenor, der jeg etterlyste kontrakten de skal ha inngått med meg. Dersom Telenor ikke klarer å hoste opp en slik kontrakt, mente Forbrukerrådet at jeg kunne kreve tellerskrittene slettet, sier Strand.

- Jeg sendte et slikt brev for godt over to uker siden, men først i dag fikk jeg tilbakemelding. En saksbehandler ringte meg og beklaget det inntrufne. De sa nå at alle mine tellerskritt skulle bli slettet, og at de ville sende meg en ny regning på bare fastavgiften.

- Dermed endte det hele bra, men konklusjonen er altså at du ikke må gi deg, avslutter Inge Strand.

At Telenor ofte kutter regningen når du klager kan du lese mer om i denne artikkelen