Ikke begynn for tidlig

Når bør barn begynne å spille et musikkinstrument?

I den kanadiske studien ble det brukt barn fra fire til seks år. Er dette passende alder for barn å begynne med instrument?

Individuelt
Giulietta Cavallari, musikkpedagog med spesialisering på musikk og barn ved Norsk Musikkskole, sier det er individuelt og avhenger av barnets modning og motorikk.

- Generelt kan man si at det kan starte for eksempel med piano i åtteårsalderen, sier hun.

Odd-Arve Hjørungdal, rektor ved Norsk Musikkskole, synes ikke foreldre bør sende barna på musikkundervisning for tidlig.

- For tidlig start på et instrument og "pushing" av barnet kan være drepende for barnets lyst til å utvikle seg på instrumentet senere. Tradisjonelle "pianotanter" som forfekter en gammeldags holdning, bør man også være ytterst skeptiske til, sier han.

Avhenger av instrument
Jon Rune Lorentzen, gitarlærer og én av to rektorer ved Oslo Private Musikkskole, synes at seks år er en fin alder å begynne med et instrument.

- Innen strykeinstrumentene har det vært tradisjon for å begynne veldig tidlig, og det å begynne i fireårsalderen er ikke uvanlig her, sier han.

Hvis barnet begynner så tidlig, kreves en lærer som er vant til å jobbe med så små barn. De må klare å holde motivasjonen oppe hos barnet. Foreldre må også delta svært aktivt.

- Jeg vil si at hvor tidlig man begynner, også avhenger av instrumentet man spiller. Piano, fiolin og gitar, som eksempler, er enklere å begynne tidlig med enn for eksempel blåseinstrumenter, som krever en viss lungekapasitet. Anatomi og fysikk spiller derfor også inn, sier han.