Ikke alltid bra med tøying

Å tøye ut er en del av oppvarmingen for mange idrettsutøvere og mosjonister, men en undersøkelse viser at det ikke altid er så lurt.

Mange starter treningsøkten med tøying, fordi det blant annet skal redusere risikoen for skader. Det er imidlertid ingen klare beviser på at tøying i oppvarmingen er skadeforebyggende. I enkelte treningsopplegg kan tøying rett før aktiviteten redusere prestasjonene.

Kort effekt
Det er doktor Ian Shrier fra The Center for Clinical Epidemiology and Community Studier ved SMBD-Jewish General Hospital i Montreal som har foretatt undersøkelsen. Forskningen på uttøying ble publisert i tidsskriftet The Physician and Sportsmedicine, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I følge Shrier er minussiden ved uttøying den umiddelbare, korte effekten. Studien viser at det kan føre til en liten, midlertidig reduksjon i muskelstyrken. Hvis du allerede er er fleksibel, og trenger kraft i utførelsen, bør du ikke tøye først. Et eksempel er hvis du vil sparke fotballen litt hardere enn før.

Kan virke
Dette betyr ikke at uttøying ikke har noen effekt på treningsfolk. Ved vekttrening vil for eksempel uttøying ha en god effekt. Og ved treningsformer som tae kwon do vil man kunne sparke litt høyere etter uttøying.

Forskningen som hevder at uttøying før trening forebygger mot skader kommer fra tre små studier. Shrier mener derfor man må forske mer på emnet før man kan være sikre. Generelt har studier misslykkes i å vise at uttøying før trening reduserer risikoen for skader. Likevel må vi ikke fjerne uttøyingen fra folks oppvarming, mener Shrier i følge Reuters.

Shrier er usikker på om det er best å tøye ut etter treningen eller om det bør gjøres på et annet tidspunkt i løpet av dagen.

Mozon.no, 31.03.2005