Idealporteføljen nesten i land

Idealporteføljen led sterkt under Kværners oppsving tidligere i uken. Men nytt kursfall øker verdien av våre salgsopsjoner og porteføljen som helhet er omtrent i null.

De som har lest reglene for vår idealportefølje, vil huske at vi startet 3. september med 60.000 kroner. Fredag 11. september kunne vi realisert vår portefølje med et tap på 250 kroner, når vi tok hensyn til kurtasje.

I praksis er dette en så godt som flat kursutvikling. Dette har vi til felles med børsen, som beveget seg litt opp tidligere i uken, men torsdag falt pladask ned igjen.

Den enes død..

Vi sitter på 200 salgsopsjoner i Kværner som gir oss rett, men ikke plikt, til å selge utstederen 200 Kværner-aksjer for 150 kroner stykket i januar. Når tiden kommer, kan vi gå på børs og kjøpe 200 Kværneraksjer som vi videreselger, hvis vi har lyst.

Vi vil ha lyst om kursen på Kværneraksjene er under 150 kroner utøvingsdagen. Om kursen er under 110 kroner, vil vi ha tjent penger på opsjonen.

Vi kjøpte på Kværners hittil svarteste dag, 3. september, for 42 kroner. (Da vi anbefalte opsjonen 2. september kostet den 20 kroner, men vi legger alltid de kurser også våre lesere kan oppnå til grunn).

Mandag var verdien nede i 20 kroner igjen, men vi bestemte oss for ikke å selge. Hva som er klokt, vil tiden vise, men fredag forteller en opsjonsmegler oss ved børsslutt at han antar vi vil kunne få 30,50 kroner for opsjonen. Med en Kværner-kurs på 125 kroner synes det ikke for mye.(Det ble ikke stilt kjøps- og salgskurser på denne opsjonen i markedet fredag).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi blir sittende i Color Line

Color Line la frem en litt skuffende oversikt over trafikken på torsdag. Det har vært stagnasjon på de fleste ruter og en liten nedgang på andre. Selskapet har også trukket tilbake hurtigbåten Larvik-Skagen på grunn av tekniske problemer og - antakelig - få passasjerer.

Likevel har vi følelsen av at dette er et robust papir som er godt beskyttet mot dårlige tider. Potensialet for kursstigning ligger vel på kort sikt først og fremst i at Olav Nils Sunde skulle ønske å tilby minoritetsaksjonærene utløsning, så han kan komme til selskapets kasse.

Evercom OK

Evercom er vårt "scoop" så langt, med en stigning på etpar kroner aksjen, eller drøyt ti prosent. Vi kjøpte fordi ledelsen i selskapet har kjøpt ganske mange aksjer på dette nivået. Vi synes også vi ser og hører ganske mye til Evercom i reklamesammenheng. PC-salget tror vi ikke vil falle, nesten uansett konjunkturer, og Evercom virker godt posisjonert i massemarkedet.

DinSides idealportefølje
SelskapKjøptAntallKjøpskursKurs 11/9VerdiEndring
Evercom3/9/981000282928.850+700
Color Line3/9/981200192125.050+2.100
Kværneropsjon *3/9/982004230.55.725-3.050
Kontanter  125  125 
SUM11/9/98 60.000 59.750-250
* Salgsopsjon med innløsningskurs på 150 kroner i januar. Kjøpspriser er regnet inklusive kurtasje, i salgkursene er kurtasje trukket fra.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.