I tillegg til minstefradraget

Er du i tvil om en utgift er fradragsberettiget? Krev fradrag uansett, men pass på at du klart sier fra hva du krever fradrag for, og forteller hvorfor.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Her er noen eksempler på fradragsberettigede utgiftsposter, men husk at det kan være flere:

 • Daglige reiser mellom hjem og arbeidssted
 • Merutgifter til kost, losji og småutgifter som påløper ved arbeidsopphold med overnatting utenfor hjemmet, pluss underskudd på godtgjørelse til dekning av slike kostnader
 • Reiser ved besøk i hjemmet og underskudd på godtgjørelse til dekning av slike kostnader
 • Premie og tilskudd til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsforhold
 • Fradragsberettiget fagforeningskontigent
 • Foreldrefradrag
 • Føderådsytelser (kår). Et eksmpel er at du overtar boligen til foreldrene dine, gratis eller for en lav sum, mot at de får bo gratis i leiligheten eller i kårboligen på gården.
 • Underskudd i virksomhet og ved drift av fast eiendom
 • Pliktig underholdsbidrag
 • Premie til individuell pensjonsavtale
 • Renter av gjeld
 • Gaver til visse frivillige organisasjoner
 • Tilskudd til vitenskapelig forskning mv.