I stedet for minstefradraget

Dersom dine faktiske utgifter er større enn minstefradraget, kan du i stedet kreve fradrag for disse utgiftene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Spesifiser utgiftene på et eget ark. Husk at ligningsmyndighetene kan kreve at du dokumenterer utgiftene.

Hvordan gjør du det?

Stryk over minstefradrag i egen inntekt hvis den er forhåndsutfylt. I selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister må beløpet føres i posten for tilleggsopplysninger. Husk å spesifisere at beløpet knytter seg til minstefradragsposten.

Hva kan du kreve fradrag for?

Du kan kun kreve fradrag for utgifter som har direkte tilknytning til din lønnsinntekt eller pensjon, dersom de tilsammen er større enn minstefradraget.

Skatteetaten gir disse eksemplene på fradragsberettigede utgifter:

 • Flytteutgifter ved overtakelse av stilling
 • Utgifter til transport på tjenestereiser uten overnatting
 • Utgifter til kost på tjenestereiser uten overnatting (merutgifter til kost og losji på tjenestereiser med overnatting inngår derimot ikke
 • Utgifter til kost ved lengre fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer uten overnatting i forbindelse med overtid, vakter, lang reise fram og tilbake til arbeidet osv.
 • Utgifter til hjemmekontor
 • Utgifter til faglitteratur
 • Utgifter til videreutdanning og ajourhold av utdannelse (nærmere opplysninger får du ved henvendelse til likningskontoret)
 • Utgifter til arbeidsklær (når klesslitet er ekstra stort)/uniform
 • Utgifter til verktøyhold
 • Utgifter til vikar
 • Utgifter til frivillig syke- og ulykkesforsikring
 • Oppdragstakers premie til frivillig trygd i de første 14 dagene. Underskudd på godtgjørelse fra arbeidsgiver til dekning av ovennevnte utgifter kan også trekkes fra.