Hvorfor har vi sex?

På grunn av parasitter, ifølge forskere.

Hvorfor har vi sex, egentlig?

Svaret er ikke så åpenbart som du skulle tro.

10 gode grunner til å ha sex

Til tross for sin sentrale rolle i biologien, er sex fremdeles litt av et mysterium i evolusjonslæren.

Reproduksjon uten sex er jo så mye enklere.

Tidlig sædavgang er genetisk

Lite effektivt med sex

Aseksuelle individer - for eksempel mikrober, enkelte planter og noen reptiler - har evnen til å formere seg helt på egenhånd.

Hos seksuelle skapninger, som mennesker, er imidlertid to individer nødt til å forene seg for å produsere et avkom.

Vi depper etter tidlig sexdebut

Med andre ord: Hver generasjon av en aseksuell art har dobbelt så stor reproduksjonskapasitet som en seksuell art.

Så hvorfor er da sex den mest brukte strategien, når «gjør-det-selv-metoden» er så mye mer effektiv?

Sex gir mer stabilitet

Ifølge en artikkel publisert i juliutgaven av American Naturalist er parasitter trolig årsaken, melder nyhetstjenesten Science Daily.

Parasitter hindrer aseksuelle organismer i å bli for mange. Når et aseksuelt individ reproduserer seg selv, lager det kloner – altså eksakte kopier av seg selv.

Singellivet går på helsa løs

Siden hver kloning har de samme genene, har alle den samme genetiske sårbarheten overfor parasitter. Hvis det oppstår en parasitt som klarer å utvikle disse svakhetene, kan den tilintetgjøre hele bestanden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Seksuelle individer vil imidlertid få avkom som er genetisk unike. En parasitt vil derfor kun ødelegge noen, ikke alle. I teorien gjør dette seksuelle populasjoner mer stabile enn aseksuelle.

Hypotesen virker i matematiske modeller, men det er få som har studert hvordan dette fungerer i praksis.

6 pinlige spørsmål om sex

Teorien holder vann

Ved å observere populasjoner av en vanlig ferskvannssnegle i New Zealand over en periode på hele ti år, Potamopyrgus antipodarum, har forskere fra Sveits og USA sett hvordan teorien spiller seg ut i naturen, skriver Science Daily.

Det som er så spesielt med denne sneglen er at den finnes i både seksuelle og aseksuelle versjoner. Forskerne overvåket andelen seksuelle, andelen aseksuelle og frekvensen av parasittinfeksjoner hos begge typer.

Dette skader sæden din

Resultatene viser at kloningene var mange ved studiestart, men ble mer og mer sårbare overfor parasitter etter hvert. Da infeksjonene økte, falt andelen aseksuelle snegler dramatisk. Noen kloningstyper forsvant fullstendig.

Bestanden av seksuelle snegler derimot, holdt seg mye mer stabil over tid. Studiefunnene er dermed helt i tråd med hypotesen.

- Disse resultatene viser at seksuell reproduksjon er fordelaktig i parasittrike miljøer, sier forsker Jukka Jokela.

Allergi kan skyldes mangel på parasitter