Hvorfor blir bilforsikringen dyrere?

Bilen er en kostbar investering. Den er dyr i innkjøp, avgiftene synes flere og flere, og forsikringsbeløpene ser ut til å bli høyere og høyere. Hvorfor?

Det er viktig å ha en god bilforsikring, men det koster. Alternativet kan imidlertid bli verre... Den dagen det smeller kommer regningene fort.

I 1998 utbetalte norske skadeforsikringsselskaper hele 16,2 milliarder kroner, en økning på rundt 3 prosent fra 1997. Totalt mottok selskapene mer enn 950.000 skademeldinger, det vil si at nesten hver fjerde nordmann fikk en erstatning fra sitt forsikringsselskap i fjor!

Hvis vi bare ser på motorvognforsikringen, var økningen i antall skader totalt sett mer beskjeden enn i 1997. Problemet er at antallet kaskoskader og tyveriskader har økt med over 7 prosent.

De ekstrautgiftene forsikringsselskapene får på grunn av dette, lemper de selvfølgelig over på deg. Selv om det tas rom for økningen i antall forsikrede kjøretøyer, er dette ubehagelige tall for deg som vil ha kasko på bilen. Det har vært dyrt, men blir enda dyrere.

Bil og tall

Ser man på erstatningsutbetalingene i motorvognforsikringen under ett er veksten på 482 millioner kroner (totalt 7,1 milliarder) fra 1997 til 1998. Det er særlig tyveri av bil, og kaskoskader, som står for den kraftige veksten. Kaskoskadene har alene økt hele 350 millioner (15,4 prosent), og utgjør nå ca. 2,6 milliarder kroner i utbetalinger.

Innbrudd i, og tyveri av bil er på sin side anslått til å koste i overkant av 587 millioner kroner. En økning på 15,3 prosent i forhold til året før.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den gode nyheten er at erstatningen for personskade sank med nesten 230 millioner kroner i 1998. Likevel forventer selskapene at de vil betale ut rundt 1,1 milliarder kroner.

Alle disse regningene er det du som får.

Hva skyldes økningen?

Økningen i antall kaskoskader kan være et resultat av at andelen biler med full kaskodekning har økt. Antallet ansvarsskader er nemlig tilnærmet uendret fra 1997 til 1998. Tar en i betraktning en viss vekst i antall forsikrede kjøretøyer, har det faktisk vært en nedgang i skadeantallet.

Den antatt viktigste årsaken til veksten i erstatninger er imidlertid at gjennomsnittlig erstatningsbeløp per skadetilfelle har økt:

  • Tyveri
    I 1997 var gjennomsnittserstatningen for biltyveri på 21.400 kroner, i 1998 steg tallet til 24.300 kroner.
  • Kasko
    Gjennomsnittserstatningen for kaskoskader har i tillegg økt med rundt 1000 kroner året.

Økningene må også ses på bakgrunn av at den norske bilparken har gjennomgått en kraftig utskiftning de siste årene. Økningen i salget av nye biler gjør selvsagt sitt til at flere velger kasko, og ikke minst til at utbetalingsbeløpene øker når uhellet først er ute.

Hva som skjer når forsikringsselskapene gjennomfører sin planlagte policy endring, der de skryter av "en mer rettferdig forsikring", blir spennende å se. Vil virkelig forsikringsbeløpet bli lavere for deg som kjører skadefritt, eller er det nok et "valgløfte" som kun venter på å bli brutt? DinSide lover å følge utviklingen.

Tallene i artikkelen er hentet fra Norges Forsikringsforbunds, og Storebrands hjemmesider .

Tilbake til hovedartikkelen.