Hvorfor 6,8?

Stortinget har vedatt at det er gjennomsnittsrenten for norske statsobligasjoner som skal bestemme Lånekassens fastrentetilbud.

Lånekassen fastsetter fastrenten for ett kvartal om gangen på grunnlag av én måneds observasjon av renten på statsobligasjoner med tre års løpetid.

August er basis for Lånekassens beregning av fastrentetilbudet som skal gjelde fra 1. oktober. Når 20 av augusts totalt 22 observasjoner er gjort per 30. august), er gjennomsnittsrenten på statsobligasjonene 5,77 prosent.

Etter at Lånekassen har lagt til sin administrasjonsrente på én prosent, får vi altså den nye fastrenten på 6,8 prosent.

Kilde: Norges Bank.