Hvordan tenker en selger

Ti tips om hvordan selgerens hode fungerer.

1 Unngå å stille spørsmål til kunden som kan besvares med nei.(Dette kan føre til en negativ ladet samtale)

2 Vær grundig i din behovsanalyse og få kunden til å "innrømme" sine behov og krav.

3 La kunden få inntrykk av at du er til for å løse et problem for han/henne. Streb etter å oppnå tillit.

4 Presenter alternativer, gjerne bare to, slik at kunden blir tvunget til å ta avgjørelser så ofte som mulig.

5 Styr samtalen på en fast men vennlig måte, og sørg for hele tiden å få aksept fra kunden.

6 Unngå argumentasjoner selv om du vet at kunden tar feil. Svelg stoltheten og kom tilbake til temaet ved en senere anledning med en annen vinkling dersom det er faktafeil som direkte kan skade handelen.

7 Hvis det etter en tid ikke er noe progresjon i salgsprosessen, gå da tilbake og konfronter kunden med de akseptene han/hun allerede har gitt Da faller det naturlig for kunden å gå videre.

8 Vær varsom, men direkte. Spør kunden hva som skal til for at dere kan gjøre en avtale. (Gjelder både i avslutningen og i startfasen hvis du føler du kan, uten å "sjokkere")

9 Ikke overkjør kunden med tekniske spesifikasjoner eller andre opplysninger. Spesielt ikke i starten av en samtale. Still heller spørsmål og la kunden prate,
og kom med informasjon hvis kunden spør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

10 Hold avtaler, sørg for oppfølging, send en bursdagshilsen (se an kunden) Vær "kompis" hvis du føler det er rom for det, men vær varsom slik at
du ikke støter vedkommende og trenger gjennom hans/hennes komfortsone.