Hvordan snakke med barn om nyheter?

Død, ydmykelser, misbruk, tortur og drap er vanlig kost på nyhetene. Men hva sier du når barnet ditt spør deg om hvorfor dette skjer?

I likhet med de grusomme bildene som gjentatte ganger rullet over skjermene etter 11 september angrepene, ser vi nå en massiv mediadekning av alt fra den irakiske fangeskandalen til blodige opptøyer rundt om i verden.

Et av mange resultater av dette er at barn rundt om i de tusen hjem vil bli utsatt for eksponering av vold, tortur, ydmykelser og død i de forskjellige mediene.

Barn tilegner seg kunnskap om verden gjennom mange forskjellige kilder, foreldre, lærere, venner og media er noen eksempler. Selv om nyheter fra tv, radio og internett er et positivt læringsmedium for barn, kan det oppstå problemer når barn blir eksponert for voldelige bilder og rystende nyheter.

Reportasjer om emner som barnemishandling, drap, skolevold, terroristaksjoner eller voldtekt kan lære barn til å se på verden som et forvirrende, truende og fiendtlig sted.
Hvordan kan du som foreldre hjelpe barna til å forstå hva som skjer?

Det å snakke med barna om hva de ser og hører vil hjelpe dem til å putte skremmende informasjon inn i en mer balansert forståelse.

Hvordan barn oppfatter nyheter
Forskjellen mellom filmer og underholdningsprogram og nyheter, er at nyhetene er ekte. Tatt i betraktning barnets alder og modenhet er det ikke sikkert at barnet klarer å skille mellom fantasi og virkelighet.

- Førskolebarn er like redde når de ser Pinocchio blir forvandlet til et esel som når de ser et nyhetsinnslag om skolemassakre, sier doktor Joanne Cantor, forfatteren av MOMMY, I'M SCARED - HOW TV AND MOVIES FRIGHTEN CHILDREN AND WHAT WE CAN DO TO PROTECT THEM.

Innen et barn fyller 7-8 år har barnet vanskelig for å skille mellom fantasi og virkelighet. For enkelte unger kan slike nyheter bli personifisert og skape et bilde av ting som kan skje dem. Et barn som ser en nyhetshistorie om kidnapping eller terror kan fort tenke, ”kan det bli meg neste gang?”, ”kan dette skje meg?”.

Naturkatastrofer og andre typer av ødeleggelse kan bli personifisert på samme måten. Et barn i Oslo som ser på nyhetene at et hus i California raser sammen av et jordskjelv kan fort ligge søvnløs gjennom natten å tenke på om sitt eget hus kan møte de samme farene.

- Bildet blir en del av barns oppfatning - enten det er virkelig eller ikke, sier doktor Cantor. Tv har en forminskningseffekt på verden og tar verden med inn i din egen stue.

Snakk om nyheter
Foreldre bør være i stand til å gi beroligende, utvetydig men begrenset infromasjon for å berolige barns frykt for nyheter. Det betyr at man bør være i stand til å gi barn en sann forklaring, men kun i den utstrekning et barn trenger å vite.

- Ikke gå inn på flere detaljer enn barnet selv er interessert i, sier Cantor.

Selv om det er sant at enkelte ting ikke kan kontroleres eller unngås, bør foreldre gi barna sine muligheten til å fortelle om sine frykter.

- Snakk med dem om hva som skremmer dem, selv om man ikke har noe trøstende å si til barna, sier Cantor.

- Det å si at dette aldri vil skje deg, hjelper sjelden på et barn.

Med eldre barn er det mindre sjanse for at de skal akseptere en muntlig forklaring på ting.

De har som regel en spirende skepsis til det meste og de trenger flere håndfaste bevis.. Hvis et eldre barn blir brydd av en nyhetshistorie anbefaller Cantor at man skal hjelpe dem til å forstå og takle sine frykter.

- Hvis et barn frykter kidnapping i sitt eget hjem, ta de med på en tur rundt i huset og vis dem alle låsene og forklar hvorfor det er trygt, sier Cantor.

Man er nødt til å fortelle barnet at stygge ting kan skje, men sammtidig spørre om hvor stor sannsynelighet det er for at slike ting skal skje nettopp der dere bor.

Avhengig av barnets alder går det an å snakke med dem om deres bekymringer. Diskuter med dem hva de selv kan gjøre for å unngå å bli et offer, eller hva skolen kan gjøre for å forberede dem på slike hendelser.

- Viljen og imøtekommenheten en voksen personer utviser når vedkommende er villig til å lytte til et barns bekymringer sender et virkningsfullt budskap til barnet, sier Cantor.

Tennåringer burde også bli oppfordret til å tenke over hvorfor skremmende historier blir hovedoppslag i media. Er det for å øke antall lesere og seere, eller er det bare fordi historien har en ren nyhetsverdi? I slike tilfeller kan nyhetshistorier bli et opphav til meningsfylte diskusjoner om hvilke rolle media spiller i våre daglige liv.

Mozon.no, 25.08.2004