Hvordan klage og klagefrister

Frist for å klage

I følge loven må en reklamasjon (dvs en klage til selger om at bilen ikke er slik den skulle være) fremsettes "innen rimelig tid" etter at kjøperen oppdaget eller "burde ha oppdaget" mangelen.

Det er derfor viktig at du sier ifra til selger så snart som mulig etter at du oppdaget mangelen, ellers kan du tape din rett.

"Burde ha oppdaget" betyr at du kan tape retten til å påberope mangler som ville ha vist seg ved normal bruk og normalt ettersyn av bilen, hvis du først senere oppdager disse.

Dette kan være hvis du bruker bilen uten å bry deg om vanlig oppfølging, som f.eks. kontroll av oljenivå i motor, kjølevannsstand, fukt, rust osv.

"Rimelig tid" betyr at du ikke er nødt til å klage straks du har oppdaget noe du er misfornøyd med, og som du mener ikke er i samsvar med avtalen med selgeren. Du har mao. noe mere tid på deg, og kan f.eks. undersøke saken nærmere, innhente profesjonelt råd og få prisoverslag på reparasjon.

MERK: Du bør uansett reklamere så fort som mulig, slik at forholdet til selgeren kan avklares.

Absolutte klagefrister

Generelt gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist på to år. Kjøper du av en profesjonell selger - typisk en bilforhandler - gjelder en absolutt frist på fem år, når "tingen" (bilen) er ment å vare vesentlig lengre enn to år. Dette er jo vanligvis tilfellet, men unntak kan tenkes for svært gamle, slitte, og derfor rimelige biler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Har disse fristene gått ut, har du som kjøper mistet retten til å reklamere, uansett hvilken mangel det gjelder.

Det eneste som kan redde deg da er hvis selgeren har opptrådt grovt uaktsomt, eller har opptrådt uredelig (han har for eksempel bevisst gitt feilaktige opplysninger). Da vil nemlig ikke reklamasjonsfristene gjelde.

Hvordan skal du klage?

En klage bør alltid fremsettes skriftlig, og du bør sende den til selger i rekommandert brev. Ta vare på kvitteringen du får fra postkontoret.

Du har nemlig oppfylt din plikt overfor selger, så lenge du har avsendt din reklamasjon på en forsvarlig måte. Med kvitteringen i behold kan du også bevise dette.

Hva må klagen inneholde?

Klagen må inneholde en beskrivelse av hva du er misfornøyd med. Ta utgangspunkt i avtalens innhold, opplysninger som er gitt osv.

Presiser også hva du ønsker at selgeren skal gjøre, og hvorfor du mener at selgeren er ansvarlig. Da vil selgeren få all den informasjonen han har behov for, når han skal svare deg.