Samlivsbrudd og skilsmisse

Hvordan kjøpe den ene ut av boligen

Det er forskjellige regler for hvordan dette gjennomføres i praksis ut fra om paret har vært samboere eller gift.

BARE ÉN IGJEN: Dersom du og partneren bestemmer dere for å forlate hverandre, blir kanskje den ene boende i deres tidligere fellesbolig. Da må, imidlertid, den som blir igjen kjøpe ut den som flytter, og det må gjøres riktig. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.
BARE ÉN IGJEN: Dersom du og partneren bestemmer dere for å forlate hverandre, blir kanskje den ene boende i deres tidligere fellesbolig. Da må, imidlertid, den som blir igjen kjøpe ut den som flytter, og det må gjøres riktig. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix. Vis mer

Nylig rådet Dinside deg til å kjøpe deg inn i boligen hvis det er slik at du flytter inn i boligen partneren din eier fra før.

Men, hva om forholdet tar slutt og én av dere ønsker å bli boende?

Da må den som blir igjen kjøpe ut den andre, og det er forskjellige måter å gjøre dette på.

Forskjell på samboere og gifte

Det er ikke de samme reglene som gjelder hvis den som skal kjøpes ut er en samboer eller ektefelle av den som blir boende.

- I utgangspunktet er det fullt avtalefrihet mellom samboere, så det hele kommer an på hva partene har avtalt. Jeg må påpeke at det er svært viktig å være veldig konkret på hvem som eier hvor mye av boligen og hvordan gjeldsansvaret er fordelt innad mellom partene når dere skriver samboeravtale. Videre kan det være smart at boligskjøtet også gjenspeiler det reelle eierforholdet, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til Dinside.no.

For eksempel hvis «Kari» har finansiert 20 prosent av boligens verdi med egenkapital og 50 prosent av boligen er finansiert med lån som hun alene betaler på og er ansvarlig for, må «Per» i utgangspunktet betale 70 prosent av boligens verdi hvis han skal kjøpe henne ut.

Er Kari og Per gift, derimot, må de forholde seg til ekteskapsloven, og hovedregel i den er at ektefeller har felleseie.

- Kjøper partene en bolig sammen under ekteskapet, blir denne felleseie og skal deles likt ved skilsmisse. Dette er uavhengig av hvem som har betalt mest for boligen, forutsatt at partene ikke har brukt skjevdelings- eller særeiemidler til å finansiere boligen, forklarer Incedursun.

Så, hvis Per og Kari kjøpte bolig sammen som samboere, og seinere giftet de seg, eier Kari 70 prosent av boligen, hvorav halvparten er belånt ved inngåelsen av ekteskapet. Hun har da rett til å skjevdele 20 prosent av boligens verdi, ikke 70 prosent, ved skilsmisse. Per, derimot, eier 30 prosent av boligen ved ekteskapsinngåelsen, som var finansiert kun med egenkapital, og han får dermed samme prosentandel av boligens verdi ved skilsmisse.

Kan ikke kreve å overta boligen

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste hvor du kan stille juridiske spørsmål og få svar fra en advokat. Slik lyder et spørsmål fra oktober i år:

Jeg har kjøpt bolig med min partner, hvor jeg sto for hele egenkapitalen, som utgjør halve kjøpesummen av boligen. Resterende er lån. Mitt spørsmål er følgende: Er det mulig og kjøpe ut min partner, eller rett og slett få inn en ny eier/lånetaker ved siden av meg? Eller finnes det andre løsninger ved samlivsbrudd i denne situasjonen hvor jeg vil beholde boligen?

Advokat Siri Besikiotis Horn understreker at spørsmålsstilleren ikke kan kreve å kjøpe ut partneren sin ved å overta hans/hennes gjeld. Skal sameiet oppløses, må det gjøres ved at de blir enige om at én overtar, de selger sammen eller det begjæres oppløsning av sameie gjennom et tvangssalg.

Dere bør skrive en samboeravtale som regulerer både eierandel og gjeldsansvar. Uten avtale, blir det en tolkning av om dere eier sammen, hvor stor eierandel dere har og hvor stort ansvar dere har for gjelden. Har én finansiert halve boligen og er ansvarlig for halve lånet, vil vedkommende normalt ansees for å eie tre fjerdedeler av boligen, svarer advokaten.

Har samboerparet bodd sammen i minst to år, og/eller har felles barn, kan én av dem etter husstandsfellesskapsloven kreve å overta boligen om det foreligger sterke grunner.

Det skal noe til å oppfylle dette kravet. Typisk er det helsemessige årsaker, hensyn til små barn, spesiell arbeidssituasjon eller lignende som fordret et spesielt behov for boligen, ifølge advokat Horn. Da overtar den ene den andres andel av boligen til markedspris.

Unngå dokumentavgift

Hovedregelen er at når et skjøte tinglyses, skal det også betales en dokumentavgift til staten på 2,5 prosent av eiendommens verdi. Det er likevel noen som kan fritas fra denne avgiften som er ganske høy i dagens boligmarked, skriver Huseierne.

I loven heter det nemlig at overføringen av eiendom er fritatt dokumentavgift hvis overføringen går til ektefelle ved den andre ektefellens død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med seperasjon eller skilsmisse.

Det alle kanskje ikke vet, er at dette også gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere etter samlivsbrudd.

Har du kjøpt leilighet med en kamerat eller en søster, derimot, er det ingen grunn til å juble hvis dere skal flytte fra hverandre og den ene skal overta boligen alene. Fritaket gjelder kun for to som har levd sammen i et «ekteskapslignende forhold». I tillegg må dere ha hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for bruddet, ha eller ha hatt barn sammen.

Fritaket gjelder bare ved overføring av tidligere felles bolig når samlivet er over, og ikke for de som ønsker å overføre eiendom seg imellom i løpet av et samboerskap. Fritaket gjelder heller ikke fritidseiendommer og andre eiendommer hvor dere ikke bor.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!