Hvordan fastsetter du boligens ligningsverdi?

At boligens ligningsverdi skal settes til "maksimalt 30 prosent" gir rom for fortolkninger.

>> Les alt om årets selvangivelse

350.000 eller 1,25 mill?

En DinSide-leser (som av forståelige grunner ba om å få være anonym) kjøpte en ny bolig i fjor. Kjøpesummen lå rundt 5 millioner kroner.

Da han ringte sitt lokale ligningskontor for å spørre hva som var vanlig, fikk han beskjed om at standard var å sette ligningsverdien til rundt 25 prosent av salgssummen.

- Det vil si en ligningsverdi på 1.250.000 kroner for en bolig som koster 5 mill, sa vår leser.

Ny bolig? Argumenterer du bra, kan du kutte ligningsverdien på boligen din med mange prosent. Kanskje. Illustrasjon: Per Ervland
Ny bolig? Argumenterer du bra, kan du kutte ligningsverdien på boligen din med mange prosent. Kanskje. Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


- Nei det er alt for høyt, sier ligningskontorets representant. - Jeg foreslår at du legger deg på et sted mellom 350.000 og 500.000 kroner.

- Kan man velge? Skal jeg legge meg på 350-, 400-, eller 500.000 kroner?

- Du må sette den verdien du mener er mest riktig, som du kan signere på "på ære og samvittighet".

Vår leser lurer følgelig på: Så lenge man har god samvittighet, kan man da sette ligningsverdien så lavt som 10 prosent - eller kanskje til og med enda lavere?

Må argumentere for alt under 25 %

Ifølge Tore Andersen, stabssjef i Oslo Ligningskontor, må det ha skjedd en glipp. - Det står helt klart i Skattedirektoratets Lignings-ABC at ligningsverdien av nye boliger ikke skal settes høyere enn 30 prosent av kostprisen.

Han forteller at siden det i Oslo (der vår leser ringte fra) er høykonjunktur og høye inngangspriser, er det praksis å sette nye boligers ligningsverdi til 25 prosent av kostprisen. Det vil si salgssum, evt tomte- og byggekostnader dersom du har fått bolig oppført.

- Men det er klart at det alltid vil være rom for skjønnsmessige vurderinger, sier han til DinSide.no.

DinSide: Kan man sette boligens verdi så lavt som vår leser fikk forespeilet?

- Nei, det må nok være en glipp.

DS: Det er jo litt vanskelig for boligeiere å måtte forholde seg til det du referer til som "praksis". Som du sier, ifølge lignings ABCen er den eneste faste begrensningen "maksimalt 30 prosent". Må alle som kjøper nye boliger i Oslo sette ligningsverdien til 25 prosent?

- Nei - dersom man mener at boligen er verdt mindre, eller at boligens ligningsverdi bør være mindre, vil vi selvfølgelig vurdere dette.

Dersom du ikke har kjøpt brukt bolig, men ny bolig og velger å sette boligens ligningsverdi lavt må du legge ved en forklaring eller begrunnelse på hvorfor.

- Har boligen vært brukt før, bruker man den gamle ligningsverdien. Men merk at alle boligers ligningsverdi skal gå opp 25 prosent fra 2005 til 2006, avslutter Andersen.
Trykk her og les mer.

For alle som bor i samme bolig som i 2005 skal dette ha blitt regulert automatisk av Skatteetaten.