Hvordan er mannen?

Sexolog Esben Esther forteller i den første delen om den vitalseksuelle mannen.

Når det ikke engang er lett å vite hva en mann er, blir det heller ikke enkelt å vite hvem han er, hva han står for, hva han liker og lengter etter. Er mannen lik seg selv? Er menn forskjellige fra hverandre?

Den vestlige mannen har blitt beskyldt for å være uten følelser og hensyn. Han konkurrerer hele tiden, tenker bare på sex, er aggressiv og egentlig til enhver tid en mulig fare for sine omgivelser.

Mange av beskyldningene som er lagt på mannen - mannen som sådan, har vært urimelige, urettferdige og sårende. Finnes så denne mannen som det sies så mye ufordelaktig om?

Jeg tror ikke det. Beskrivelsene er på ingen måte verken akseptable eller riktige. Likevel er jeg sikker på at det finnes menn og sikkert også kvinner som både er en fare for seg selv og for andre.

I de neste dagene skal vi se nærmere på mannen i den vestlige verden. Vi skal betrakte ham gjennom de brillene som ser seksualiteten hans. De ser hva han legger vekt på, hva som stresser ham, hva han lengter etter og hvordan menn er forskjellige.

Vi har data om menn fra Italia, Tyskland, Frankrike, Sverige, Brasil, Mexico, Canada, Spania og England. Dataene kommer fra godt gjennomførte undersøkelser med telefonintervjuer. Det betyr at tallene er til å stole på, at vi kan lære litt av dem. Vi kan i alle fall lære noe om hva som er mest vanlig blant menn i de landene hvor intervjuene er gjennomført.

Det finnes forskjeller. Engelskmenn er ikke som franskmenn og franskmenn er verken som svensker eller meksikanere. Det kan være greit å vite kanskje, - for dem som skal ut å reise.

Esben Esther

 

Mozon.no, 20.12.2005