Hvordan er mannen?

Sexolog Esben Esther forteller om seksuelle problemer i del 3 om den vitalseksuelle mannen.

Dette er del 3 av serien "Hvordan er mannen?"

LES DEL 1 HER: HVORDAN ER MANNEN 1

LES DEL 2 HER: HVORDAN ER MANNEN 2

Vi har i mannen 1 og 2 sett at sex er svært viktig for menn. Særlig er sex viktig for menn fra Spania, Brasil og Italia. Svenskene er ganske interessert de også, mens engelskmenn topper statistikken for liten seksuell interesse.

Det ville være spennende å vite om alle disse sex interesserte mennene også er tilfreds med den seksualiteten de har, eller om de kunne tenke seg den bedre. Undersøkelsen vi henter disse tallene fra, har spurt om det:

Menn fra Brasil, de som synes sex er så viktig, er også de som i størst utstrekning har ønsket et bedre sexliv. På spørsmål om de i løpet av de siste fem årene har ønsket seg det bedre, svarer 33% at ja, det har de. Aller mest gjelder dette menn over 40. Blant dem er det hele 37% som har ønsket forbedring. Neste mannegruppe er Spanjolene. 23% av alle og 24% av dem over 40 hadde ønsket seg et bedre sexliv i løpet av de siste fem årene. Det er likevel langt mindre lengsel enn for brasilianerne. Vi kan undres på hva som er problemet, og vi skal komme tilbake til det.

Så et HURRA FOR NORDEN: Svenskene er mest tilfredse! Blant dem er det bare 10% som i løpet av disse nevnte fem årene har ønsket seg det bedre. (Norske tall fra 1987 og 1997 var faktisk ganske tilsvarende). Midt på dette treet ligger franskmenn, canadiere og italienere. 15-19% av dem skulle gjerne hatt det bedre.

Hva er det så som forstyrrer? Først og fremst ytre omstendigheter! Både italienere (43%), Tyskere (35%), franskmenn (34%), svensker (31%) og Brasilianere (31%) forstyrres først og fremst av ytre begivenheter. Det kan være unger som maser, sjefer som klager, tak som lekker. Hva vet vi annet enn at sex er noe som lar seg forstyrre.

Kanskje ville det være en god idé å verne om dette seksuallivet som så mange synes er så viktig. Gjør vi det?

Esben Esther

 

Mozon.no, 22.12.2005