Hvor stor innboforsikring trenger du?

Norges Forsikringsforbund har laget en kalkulator som hjelper deg for å finne ut hvor stor forsikringssum du bør ha på innbo og løsøre. For de fleste ting du har i daglig bruk er gjenanskaffelsesprisen grunnlaget for beregning av forsikringssummen. For andre ting bør du vurdere om du skal gjøre fradrag for verdiforringelse.

Den nøyaktige verdien på innboet kan du bare få ved opplisting og verdiangivelse på hver enkelt gjenstand.

Slik går du frem:

  • Tell opp antall rom som brukes til boligformål. Kjøkken og rom som leies ut tas med. Rom over 40 kv.m. regnes som to rom. Entré, baderom, kjeller, loft, kott, bod o.l.
    regnes ikke som rom.
  • Legg til antall personer i husstanden, unntatt personer og leieboere med egen innboforsikring.
  • Vurder standard og mengde på ditt innbo og løsøre. Standarden bestemmes ut fra hvor kostbare møbler du har og hvor mye du har av verdigjenstander, smykker, malerier m.v.
Eksempel: 4 personer bor i et hus med 6 rom + kjøkken. 6 rom + kjøkken gir faktor 11. Standard og mengde er "middels". Anbefalt forsikringssum blir da kr. 940.000,-.

Gå til kalkulatoren og finn din forsikringssum her!