Hvor mye tjente du på boliglånet?

SSB (Statistisk Sentralbyrå) kommer med de endelige tall for prisutviklingen for landets bruktboliger i midten av februar. Tallene for tredje kvartal gir deg imidlertid en god pekepinn:

Bruktboligprisene steg på landsbasis med 3,8 prosent fra 2. til 3. kvartal 1999. Prisene på småhus og blokkleiligheter økte mest, med henholdsvis 5,3 og 4,7 prosent. For eneboliger var økningen 2,8 prosent.

Samtlige regioner hadde prisøkning fra 2. til 3. kvartal i fjor. Sterkest var prisøkningen i Akershus utenom Bærum, med 6,9 prosent. Prisene i Oslo med Bærum økte i samme periode med 5,2 prosent, mens prisstigningen i storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim var 2,9 prosent. I landet for øvrig steg boligprisene i gjennomsnitt med 3,1 prosent.

Fra 3. kvartal 1998 til 3. kvartal 1999 steg prisene på brukte boliger totalt med 8,9 prosent. Prisene steg mest i Oslo og Bærum, med 14,3 prosent. I storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim økte prisene med 11,6 prosent, mens prisene i Akershus utenom Bærum gikk opp med 11,5 prosent.

Dyrere blokkleiligheter

Av de ulike boligtypene økte prisene på blokkleiligheter mest fra 3. kvartal 1998 til 3. kvartal 1999. Blokkleiligheter i Oslo og Bærum hadde størst prisøkning, med 16,3 prosent. I Akershus utenom Bærum steg prisene på blokkleiligheter med 12,1 prosent, mens blokkleilighetene i Stavanger, Bergen og Trondheim økte med 10,7 prosent.

Blokkleiligheter dyrest i Oslo og Stavanger

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte boliger omsatt i 1. til 3. kvartal 1999 viser at blokkleiligheter er den dyreste boligtypen i alle fylker. Blokkleilighetene er dyrest i Oslo og Stavanger. Her var prisen per kvadratmeter henholdsvis 16 158 og 12 672 kroner. I Bergen, Trondheim og Tromsø var prisen per kvadratmeter bruksareal mellom 10 800 og 11 500 kroner. Det er også store prisforskjeller innad i de ulike byområder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Borettslagsleiligheter 5 prosent dyrere

Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBLs) statistikk over priser på boliger tilknyttet borettslag viste en prisøkning på 5,0 prosent fra 2. til 3. kvartal 1999. Fra 3. kvartal 1998 til 3. kvartal 1999 steg NBBLs totalindeks med 17,7 prosent.

Kilde: SSB

Mer informasjon finner du på: SSBs statistikk over prisutviklingen på bruktboliger