Hvor mye har utgiftene dine økt?

Norges Banks styringsrenter øker med 0,25% med virkning fra 21. september. Dette innebærer en oppgang på til sammen 1,5% siden nyttår. Med vår kalkulator kan du finne ut hvordan dine månedlige utgifter har forandret seg siden nyttår.

De færreste blir vel alvorlig bekymret over en renteøkning på et kvart prosentpoeng.Til sammen i løpet av året, har imidlertid renteøkningene kanskje ført til at en del husholdninger har begynt å bli litt mer bevisst forbruket sitt, og ser etter områder som kan nedprioriteres.

Du laget kanskje et husholdningsbudsjett ved nyttårstider, da rentenivået var 1,5% lavere. I så fall kan du se hvordan situasjonen har endret seg siden den gang. Ved hjelp av kalkulatoren vår kan du få et raskt overblikk over den nye situasjonen i forhold til hva den var i januar.

Tap eller gevinst?

I løpet av år 2000 er renten satt opp 1,5%. Med denne kalkulatoren får du vite hvordan dine månedlige utgifter er endret på grunn av renteøkningene siden nyttår.

  Hva er dine samlede lån? kroner
  Hvor store innskudd har du? kroner
       
 
     
       

Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, send en mail til DinSide.

Dagslånsrenten til NorgesBank ligger nå på 9,0% og renten på folioinnskudd i Norges bank er på 7%. Foliorenten setter vanligvis grensen nedad for hvor lav lånerente du kan oppnå i din egen bank. Dette fordi banken din alltid står i valget mellom å låne ut penger til deg, eller å sette dem på foliokonto i NB. Banken din vil velge det gunstigste alternativet for sin egen del.

Du, på din side, bør fremover se deg etter en bank som tilbyr deg en effektiv lånerente så nær 7% som mulig.