Hvor mange har hiv?

I Norge blir mellom 200 og 300 personer smittet med hiv hvert år.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.comVis mer

På verdensbasis er det ca 40 millioner mennesker som lever med hiv (tall fra slutten av 2006).

De fleste av dem (to tredeler, eller omtrent 25 millioner) bor i Afrika sør for Sahara. Rundt 750 000 bor i vest- og sentral-Europa.

I 2006 ble rundt 4 millioner nye mennesker smittet. 2,8 millioner av de nye infeksjonene oppstod i Afrika sør for Sahara.

Samme året døde 3 millioner mennesker av aids, over 2 millioner av dem i Afrika sør for Sahara.

Les mer:
Hivstatistikk for verden, 2006 (UNAIDS)

Hiv i Norge
I Norge har det de siste årene blitt oppdaget mellom 200 og 300 nye hivinfeksjoner hvert år. Fra hivepidemiens begynnelse til slutten av 2006 ble det til sammen diagnostisert rundt 3 500 hivpositive her i landet. 31 % er smittet ved seksuell kontakt mellom menn, 15 % er sprøytebrukere og 50 % er smittet heteroseksuelt. En stor andel i den siste gruppen er innvandrere som er smittet før ankomst til Norge.

Les mer
Hivstatistikk for Norge, 2006 (Folkehelseinstituttet)

Skrevet av lege Kåre Moen, for Lommelegen.