Hvor lang ferie har du...egentlig?

Ifølge norsk lov har alle krav på 25 virkedager ferie i året. Det betyr fire uker pluss en "grodag"

Fordi lørdag regnes som virkedag betyr dette at du har fire uker ferie (6x4=24) som altså tilsvarer 24 virkedager. Den siste ekstradagen har du fått av Gro Harlem Brundtland: "Grodagen"

Alle over 60 år har krav på én ukes ekstra ferie (seks virkedager).

Husk at som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager.
Mange arbeidstagere i Norge har lengre ferie enn beskrevet, som oftest etter avtaler med fagforeningen/forbundet.

Det kan selvfølgelig også forekomme at noen har en snill sjef som sier: "Du ser sliten ut, ta deg en ekstra ferie"..."og her har du penger til turen..." :-)