CreditInform har registrert 300.000 personer med betalingsmislighold
CreditInform har registrert 300.000 personer med betalingsmisligholdVis mer

Hvor kredittverdig er du?

Fire av fem nordmenn befinner seg i arkivene til kredittoppplysningsbyråene. Byråene samler så mye informasjon om deg som mulig for deretter å rangere deg på poengskalaer.

Hverken bankene eller byråene vil oppgi formlene for utregning av kredittverdighet overfor DinSide. Men er du av den nysgjerrige typen kan du få opplyst DIN poengsum ved å henvende deg til banken eller et av byråene.

- Denne type informasjon er ikke noe vi behøver å hemmeligholde overfor kunden, sier informasjonssjef Geir Falkenberg i DnB til DinSide.

- Det er bare å ta kontakt, enten med oss eller Dun & Bradstreet.

Poenggiving

Dun & Bradstreet lanserte i 1996 et poengsystem (scoringsprodukt) for kredittvurdering av forbrukere. Scoring er enkelt fortalt et risikovurderingssystem som forteller hvor sannsynlig det er at en person betaler sine regninger og unngår inkasso.

I systemet til Dun & Bradstreet kan bankene legge inn egne vekttall og grenseverdier og lage sitt "personlige" kredittvurderingssystem. Bankens konklusjon på en lånesøknad kan derfor være forskjellig fra for eksempel Dun & Bradstreets.

Dun & Bradstreet legger grensen for avslag (cut-off) på 124 poeng eller lavere, og en grense for godkjenning på 148 poeng eller høyere. Ifølge tall fra selskapet bllir 77,6 prosent av alle lånesøkander automatisk godkjent. Omlag 7,2 prosent får automatisk avslag (har mindre enn 124 poeng), mens 15,2 prosent havner i gruppen: "Må undersøkes nøyere".

Den gjennomsnittlige poengsummen i 1998 var 166 poeng.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kredittgrenser Dun & Bradstreet
0 - 124automatisk avslag
125 - 147kontrollgruppe (banken må vurdere nærmere)
147 - 300automatisk godkjent

Kredittgrenser CreditInform
0- 33 poengHøy risiko
34 - 49 poengMiddels høy risiko
50 - 65 poengMiddels risiko
66 - 79 poengMiddels/lav risiko
80 - 100 poengLav risiko