Temperatur på jobb

Hvor kaldt kan det være på kontoret?

Fryser du på jobb? Dette gjør du om temperaturen på arbeidsplassen blir et problem.

KALDT PÅ KONTORET? Det sier seg selv at det blir vanskelig å jobbe om det er for kaldt - ikke minst om du må beholde vottene på ... Foto: Kristin Sørdal
KALDT PÅ KONTORET? Det sier seg selv at det blir vanskelig å jobbe om det er for kaldt - ikke minst om du må beholde vottene på ... Foto: Kristin Sørdal Vis mer

Har du opplevd at det er så kaldt på jobb at du sliter med å få arbeidet gjort?

Kalde kontorer er en gjenganger, spesielt ved endringer i årstidene, men husk at arbeidsgiveren din må gjennomføre tiltak om det ikke blir bedre.

Hvor kaldt kan det være på jobb?

Vi har spurt Arbeidstilsynet om reglene for hvor kaldt det kan være på kontoret, og hva man gjør om det er for kaldt.

Beate Karlsen ved svartjenesten i Arbeidstilsynet, forteller Dinside at det ikke er noen faste temperaturgrenser i lover og forskrifter.

- Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19° eller over 26° skal unngås, sier Karlsen, og legger til at det kan være svært ubehagelig når det er for varmt eller for kaldt på arbeidsplassen.

- Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at klimaet er fullt forsvarlig med hensyn til blant annet temperatur. Hva dette innebærer kan være en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle, sier Karlsen.

Kan man gå hjem hvis det er for kaldt på jobb?

Karlsen forteller videre at dersom man synes temperaturen ikke er tilfredsstillende, eller går ut over helsa, bør arbeidstakeren i første omgang ta det opp med verneombudet på jobb, eventuelt direkte med leder, og vise til Arbeidstilsynets informasjon på nettsiden.

- Kan man kreve å gå hjem dersom temperaturavviket er stort?

- Kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Arbeidstaker har likevel ikke rett til å gå hjem eller stenge arbeidsplassen. Saken må tas opp med arbeidsgiver som må vurdere forsvarlighet i situasjonen, sier Karlsen.

Arbeidsgiver må ordne opp

Så hva må arbeidsgiveren din gjøre hvis det ikke er riktig temperatur på arbeidsplassen?

Er det snakk om midlertidige behov, kan improviserte løsninger for å oppnå varme eller kjøling hjelpe noe, for eksempel bruk av vifte på varme dager eller stråleovn på kalde dager, sier Arbeidstilsynet.

- Hvis situasjonen er stabil og ikke forårsaket av helt spesielle værforhold, må arbeidsgiver vurdere mer permanente forbedringer/endringer for sitt inneklima, sier Karlsen.

Hun lister opp følgende mulige tiltak:

Ved kuldeproblemer:

 • tetting av vinduer og dører
 • sluser mot trekk
 • ekstra varmekilder, eventuelt bedret isolasjon
 • flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk
 • justere luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg
 • endre driftsmåten for varmeanlegget (øke nattetemperaturen)
 • lufte radiatorer og justere termostater

Ved varmebelastning:

 • solavskjerming utvendig
 • ventilasjon som fungerer (gjennom vedlikehold og riktig drift)
 • flytting av varmeavgivende utstyr
 • kjøleanlegg, vifter

Har du tatt opp temperaturproblemene på jobben, for eksempel via verneombudet eller arbeidsmijøutvalget uten at noe blir gjort, hva gjør man da?

Arbeidstilsynet sier at også bedriftshelsetjenesten kan være til bistand, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

- Først når problemene ikke kan løses på annen måte, kan arbeidstaker henstille til verneombudet om å melde saken til Arbeidstilsynet, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak. Finnes det ikke et verneombud kan arbeidstaker selv melde saken til Arbeidstilsynet, via tips skjema de finner på nettsiden vår, råder Karlsen.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!