Hvor høy blir lånerenten din?

Staten skal bruke mer penger: Oljefondet skal brukes til å korte ned sykehus-køer, bygge sårt tiltrengte barnehageplasser og bedre tilbudet for de eldre. Hva betyr det for deg med huslån til langt opp i pipa?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Du må belage deg på flere måneder med dagens rentenivå før noe kommer til å skje, er den samlede oppfatning hos ekspertene vi har pratet med.

Norge går for fullt

Den norske økonomien går fortsatt for fulle mugger. Selv om tall fra Statistisk sentralbyrå viser at veksten i brutto nasjonalprodukt per innbyger har kommet ned på et lavere, og mer fornuftig, nivå siden toppen i 1997/98, er fremdeles presset i arbeidsmarkedet stramt.

Detaljhandelen er høy, kredittveksten stabilt voksende, og sammen med en rekke andre faktorer tilsier dette at presset i den norske økonomien fortsatt er høyt.

- Norge er nær kapasitetsgrensen for hva en sunn økonomi tåler, sier Øystein Thøgersen fra Norges Handelshøyskole. Thøgersen mener at det er et betydelig press i den norske økonomien.

Ikke høyere skatt


Statsminister Jens Stoltenberg har lovet at regjeringen skal bruke mer penger for å dekke økte offentlige forpliktelser. Dette skal gjøres uten at du skal behøve å betale mer i skatt.

- Vi skal bruke avkastningen fra oljefondet for å sikre høy aktivitet i økonomien, samt en lav arbeidsledighet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Dette betyr at staten skal bruke fire milliarder kroner av oljeformuen neste år.

Økt skatt eller høyere rente - du får regningen

Til tross for at staten skal bruke mer penger, lover altså Schjøtt-Pedersen at skattene skal reduseres.

Men selv om ikke skatten din øker, vil du betale regningen i form av høyere rentenivå.

Det betyr at regningen skyves over på den delen av befolkningen som fra før av har det trangest økonomisk, småbarnsfamilier i etableringsfasen.

- Inflasjonsspøkelset gjør at rentenivået er høyere enn det ellers ville vært, sier Øystein Thøgersen.

Siden Norges Bank har fått et inflasjonsmål på 2,5 prosent å jobbe mot, er rentenivået det verktøyet de har å jobbe med.

Pengemarkedsrenta, hvor det er mulig for finansaktører å handle langsiktige kontrakter med renta, og som dermed reflekterer finansmarkedets forventninger til rentenivået, røper at det ikke forventes store endringer.

I en kommentar til regjeringens forslag kunne du lese om hvordan DinSide’s sjefsredaktør mener at de økte offentlige utgifter vil gi deg høyere rentenivå enn vi ellers kunne forvente.

Dette er alle ekspertene vi har pratet med enige i. For å se hvordan ekspertene spår din rentehverdag til å bli, følg lenkene oppe til høyre.