Skal, skal ikke? Fullstendige opplysninger skal gis Skatteetaten. (Bildet er kun en illustrasjon.) Foto: PER ERVLAND
Skal, skal ikke? Fullstendige opplysninger skal gis Skatteetaten. (Bildet er kun en illustrasjon.) Foto: PER ERVLANDVis mer

Hvor frekk tør du være?

Fradrag du er i tvil om, kan føres opp.

Hvor frekk skal du være når du fyller ut årets selvangivelse? Er det lov å føre opp fradrag som du ikke vet om du har krav på?

Det var i fjor at Skatteetaten og Skattebetalerforeningen diskuterte om det er lov å være litt frekk før du leverer selvangivelsen.

Er du i tvil om hva du skal føre opp, bør du lese videre.

7 av 10 gjorde dette feil

Før fradrag du er i tvil om

Skattebetalerforeningens råd er å føre opp fradrag du er i tvil om. Bruk kolonnene for tilleggsopplysninger for å skrive om fradraget, eller legg ved et vedlegg som forklarer hvorfor du vil ha fradraget, råder Skattebetaleren.

Og motsatt: Hvis du ikke er sikker på om du faktisk må skatte av beløpet du vurderer å føre opp, bør du la være å føre det opp, mener Skattebetalerforeningen.

Hvis du gir fullstendige opplysninger skal du ha ditt på det tørre, og det er opp til skattemyndighetene å godkjenne eller ikke godkjenne det du skriver.

Informasjonssjef i Skatteetaten Lise Halvorsen Foto: Skatteetaten
Informasjonssjef i Skatteetaten Lise Halvorsen Foto: Skatteetaten Vis mer


Risikerer tilleggsskatt

Essensen er altså at du skal gi fullstendige opplysninger.

– Tilleggsskatt kan bli gitt hvis du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger og dette har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler, sier Lise Halvorsen i Skatteetaten til DinSide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det betyr at tilleggsskatt ilegges for eksempel hvis du ikke oppgir inntekter eller formue til beskatning. Tilleggsskatten utgjør 30 prosent av den skatten som er eller kunne vært unndratt.

Det skal ikke ilegges tilleggsskatt:

  • når skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak
  • når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- og skrivefeil i skattyters oppgaver
  • når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere
  • når tilleggsskatten i alt vil bli under 600 kroner
  • når skattyter er død