Hvor er bensintoppen?

Krise og krangel gir høye oljepriser. Og høye oljepriser gir like høye bensinpriser - eller gjør de nå det?

Priskrangel

I disse dagene krangler ekspertene om hvor høy bensinprisen kan bli. Noen mener at 15 kroner for en liter bensin til sommer er svært realistisk. Andre tror at det må bli krig mellom Iran og USA for at prisene vil øke så dramatisk.


Uansett har prisene allerede økt betydelig. For bensinprisstatistikken til DinSide viser oss følgende:

  • I første kvartal 2005 kostet en liter bensin i gjennomsnitt mellom 9,31 og 9,94 kroner avhengig av hos hvilken kjede man tanket.
  • Illustrasjon: Per Ervland.
    Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer

  • I første kvartal 2006 kostet en liter bensin i gjennomsnitt mellom 10,73 og 11,25 kroner avhengig av hos hvilken kjede man tanket.

Altså: På ett år har gjennomsnittsprisene økt med nesten 1,50 krone per liter.


I tillegg kan man se litt på utviklingen hittil i år:

  • I januar var kjedens gjennomsnittspriser mellom 10,29 og 11,25 kroner.
  • Og hittil i april har gjennomsnittsprisene ligget mellom 10,81 og 11,63 kroner.

At priskurven allerede har pekt godt og grundig oppover, er det altså ikke tvil om.

Mye mer enn olje

Bensinprisen til sommeren

Hvor høy (eller lav) tror du bensinprisen er til sommer? (Avsluttet)
12 kr.(34%) 414
14 kr.(33%) 393
16 kr.(9%) 113
8 kr.(7%) 89
10 kr.(7%) 83
20 kr.(6%) 75
18 kr.(3%) 39
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Men det store spørsmålet er likevel: I fjor var prisen for et oljefat om lag 50 dollar, og i skrivende stund er den i 74 dollar. Skulle dette ikke alt annet likt tilsvare at bensinprisen egentlig allerede burde vært enda høyere?


- Her går du nok i den fellen, som veldig mange andre også gjør. For råvareprisen på olje er bare en av faktorene i en samlet bensinpris, forklarer pressetalsmann i Statoil, Knut Hilmar Hansen.

- Det som for tiden gir oss en forholdsvis høy bensinpris, er for det første at det er en raffineri-knapphet. Denne skyldes både fjorårets orkan i USA, men også at det nå er vår på den nordlige halvkulen, og at vi derfor kjører mer bil. For det andre er det nok også psykologiske faktorer på spill. For det at oljeprisen øker, gir en viss nervøsitet i markedet, noe som altså gir utslag på prisene på bensinbørsen, sier pressetalsmannen.

Men tror du - som noen av de andre ekspertene hevder - at bensinprisen fort kan bli 15 kroner per liter til sommeren?

- For å si det litt diplomatisk: Vi har nå en bensinpris på rundt 12 kroner literen, men jeg vil ikke spekulere i om den kan bli enda høyere, avslutter han.

Avgiftene betyr mye

Enda et argument for at oljeprisen ikke har full innvirknig på bensinprisen, er det høye avgiftsnivået vi har på bensin her i landet.

- Rundt to tredjedeler av prisen på en liter bensin består av avgifter, og dermed er det bare en tredjedel som er relatert til utviklingen i oljeprisen. Dermed er det under en tredjedel av bensinprisen som kan endre seg, for i tillegg er det andre faktorer som virker inn på bensinprisen, eksempelvis raffineriknappheten for tiden, og de psykologiske faktorene, forklarer instituttsjef ved Transportøkonomisk Institutt, Lasse Fridstrøm.

Men har du noen formening om hvordan bensinprisen vil utvikle seg, både på kort og på lang sikt?

- På kort sikt vil prisen være ganske avhengig av krisen mellom USA og Iran. Skulle det utvikle seg til en åpen konflikt, vil dette ha stor betydning for bensinprisen.

- Men på lang sikt er det nok andre ting som vil spille inn. For mobiliseringen i den 3. verden, blant annet i Kina, vil gi en enorm økning i etterspørselen etter olje i årene som kommer. Oljeprisen er nødt til å gå opp de neste 5-10-20 årene, og jeg anser det absolutt ikke som umulig med en oljefatpris på 200 dollar, sier han.

Hva betyr det da helt konkret for bensinprisen?

- En pris på 200 dollar for et fat olje, kan godt gi oss en bensinpris på 20 kroner i Norge. Da vil det selvsagt skje ting, både på tilbuds- og etterspørselssiden, og man vil blant annet lete etter alternative drivstofftyper. Likevel er jeg ganske sikker på at det ikke blir mulig å dekke etterspørselen etter olje i fremtiden, avslutter han.

Også positive konsekvenser

Selv om høye bensinpriser kan gjøre enhver bilist trist, er det heldigvis også positive sider ved den høye oljeprisen.

For høy oljepris betyr at vi i det siste har sett en veldig sterk krone, noe som er hyggelig for forbrukere flest. For sterk krone betyr billigere ferie, og billigere grensehandel.

På den andre siden må man selvsagt også huske på at en sterk krone gjør livet vanskeligere for en rekke eksportbedrifter.

Et annet positivt forhold ved høy oljepris er at den norske staten tjener godt med penger. Igjen noe som kommer de fleste til gode, i form av offentlige tjenester, og forhåpentlig en rikere pensjonisttilværelse.

Verre i nord?

I nord frykter man at høye bensinpriser generelt, vil føre til enda høyere priser i de nordlige strøkene. Blant annet er ordførerne sure over at ikke regjeringen har vært raskere med å innføre tilskuddet som de har lovet skal gjøre prisene på drivstoff jevnere mellom by og land.

- Jeg er forbannet. Tilskuddet skulle vært på plass for lenge siden. Vi tåler ikke høyere priser nå, sier Erlend A. Løkken i Dovre kommune.

I øykommunen Dønna i Nordland må alt drivstoff fraktes med ferje for å nå frem. Det blir dyrt.

- Hvis prisene stiger til 15 kroner literen på Østlandet, vil det bety minst 17 kroner her oppe. Myndighetene skjønner visst ikke at privatbilisme er en del av infrastrukturen her. Frakttilskuddet må på dagsordenen snarest, sier ordfører Steinar Horsegård.

Kilde, siste avsnitt: ©NTB