Hvis du ikke får se regnskapene

For å sikre at foreldre får tilgang til barnehagens regnskap, er ikke departementet snauere enn at de foreslår at innsynsretten fastsettes i forskriften om barnehagens samarbeidsutvalg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Helt nederst i forslaget til ny forskrift ligger det et forslag til endring av en annen forskrift. Endringene, hvis de blir vedtatt, vil skjære gjennom i alle krangler mellom foreldre og eiere om innsynsrett i regnskapene til barnehagen.

Dette skriver departementet:

"Eventuell endring i forskrift 1. desember 1995 nr. 941 om barnehagens samarbeidsutvalg. § 6 skal lyde:

§ 6. Rettigheter

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, endret foreldrebetaling, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m. Samarbeidsutvalget skal forelegges barnehagens regnskap så snart det foreligger."

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!