Hvilken skatteklasse tilhører DU?

SKATT: Er du i feil skatteklasse betaler du for mye i skatt. Se hvilken skatteklasse du tilhører.

Publisert
Sist oppdatert
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Skatteklasse 1 gir skattefradrag på 28.800, mens klasse 2 gir fradrag på 57.600 kroner.

Utgangspunktene er enkle:

  • Enslige liknes i klasse 1
  • Ektefeller liknes i klasse 2 når bare én ektefelle har inntekt. De liknes også i klasse 2 hvis begge har inntekt og den samlede inntekt er så lav at felles likning gir lavest skatt.

    Ektefeller blir liknet særskilt i klasse 1 for lønn, pensjon og kapitalinntekt når de har så høy inntekt at dette gir lavere skatt enn felles likning. Mer om ektefeller finner du lenger ned på siden.

Men hva med resten?

Skatteklasse for enslige forsørgere

Har du barn? Husk at enslige forsørgere skal liknes i klasse 2 når:

  • De har omsorg for barn som er født i 1984 eller senere, eller
  • har eldre barn som de virkelig forsørger.
Som enslig forsørger regnes person som er alene om omsorgen for, og eventuelt også alene om å forsørge barn, og samtidig er:
  • ugift, skilt, separert, enke eller enkemann
  • samboer uten felles barn eller
  • gift etter 31. oktober 2000 og uten felles barn
Omsorg innebærer vanligvis at en har foreldreansvaret (enten alene eller felles), og har barnet boende hos seg. Har barnet bodd hjemmefra grunnet skolegang eller opphold i institusjon, kan likevel vilkåret for omsorg være oppfylt. Barnet må da være hjemme i ferier og helger, eller den som har foreldreansvaret, må besøke barnet hyppig i institusjonen.

For å være virkelig forsørger av barn eldre enn 18 år, stilles det krav om tilnærmet full forsørgelse.

Skatteklasse for deg som er separert eller skilt

Det er den av ektefellene som overtar eneomsorgen for barnet/barna som har rett til skatteklasse 2.

Det er utflyttingsdatoen (den faktiske separasjonen) som er avgjørende for hvilken skatteklasse du tilhører. Det er altså ikke noe krav om at du må ha gått hele separasjonstiden, eller være formelt skilt.

Du vil anses som enslig forsørger - og skal dermed være i skatteklasse 2, hvis du har omsorg for barn som er 17 år eller yngre. Økonomisk forsørgelse er ikke et kriterium, forsørger barnet seg selv vil du likevel få skatteklasse 2.

Med omsorg for barn, menes at du som enslig forsørger har foreldreansvar for barnet, og har det boende hos deg. Det har ingen betydning om barnet pga skolegang eller opphold i institusjon bor hjemmefra.

Bytte av daglig omsorg. Dersom eneomsorgen har blitt overført mellom foreldrene i løpet av inntektsåret 2001, vil det være den av foreldrene som har hatt omsorgen lengst som vil bli liknet i skatteklasse 2.

Dersom barnet etter avtale skal, eller rent faktisk oppholder seg like lenge hos hver av foreldrene, kan hver av foreldrene bli ansett som enslig forsørger annet hvert år. Kontakt i så fall likningskontoret for nærmere informasjon.

Ett barn hver. Hvis dere har den daglige omsorgen for ett barn hver etter samlivsbruddet, vil dere begge anses som enslige forsørgere og ha krav på skatteklasse 2.

Skatteklasse for samboere

Samboere liknes i skatteklasse 1.

Skatteklasse for ektefeller

Ektefeller skal levere hver sin selvangivelse. Og husk: Når vi her sier ektefeller, gjelder det også registrerte partnere og meldepliktige samboere.

Ektefeller skal som hovedregel liknes felles for sin samlede formue og inntekt, men hvis begge ektefellene har inntekt, kan hver av dem kreve at inntektene blir liknet særskilt. Som regel er dette likevel ikke nødvendig, ettersom likningskontoret skal velge den likningsmåte som samlet sett gir lavest skatt.

Klasse hipp som happ
 Han for segHun for segSammen i klasse 2
Lønn500 00050 000550 000
Minstefradrag40 30011 00051 300
Personfradrag28 00028 00057 600
Allminnelig inntekt430 90010 200441 100
I dette eksemplet er det likegyldig om ektefellene liknes hver for seg i klasse 1 eller sammen i klasse 2. Begge blir da liknet i klasse1.

Dersom kun den ene ektefellen tjener penger


Når en av partene tjener ingenting, eller svært lite, får vedkommende ingen skattemessig glede av person- og minstefradragene når hun eller han liknes i klasse 1.

Våre beregninger viser at svært lite, i denne sammenhengen, blir ganske nøyaktig inntekter under 37.000 kroner. Skatteetatens systemer vil da sørge for at begge liknes sammen i klasse 2, slik at husholdningen fullt ut får dra nytte av fradragene.

Tjener den lavtlønte mer enn 37.000 kroner i året, vil ofte begge ha glede av fradragene, og dermed liknes i klasse 1. Dette sørger imidlertid skatteetaten selv for å gjøre.

Klasse to er god
 Han for segHun for segSammen i klasse 2
Lønn500 00025 000525 000
Minstefradrag40 3005 50045 800
Personfradrag28 00028 00057 600
Allminnelig inntekt430 9000421 600
I dette eksemplet er hennes inntekt så lav at paret ikke får nyttegjort seg personfradraget hvis hun liknes i klasse 1.

Har du giftet deg etter 31. oktober 2000?


Den ektefellen som har lavest inntekt, kan kreve felles likning dersom dere stiftet felles hjem før utløpet av 2001. Dette vil være aktuelt når felles likning gir lavere samlet skatt (se tabellene ovenfor).

Kravet må framsettes ved innlevering av selvangivelsene. Bodde ektefellene i forskjellige kommuner ved utløpet av 1. november 2000, må den ektefellen som krever felles likning opplyse om dette i selvangivelsen.

Ektefeller som inntil ekteskapsinngåelsen var enslige forsørgere, liknes som enslige forsørgere også i 2001.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer