Hvilken bank er best?

Storbankene DnB og Kreditkassen er dårligst på oppdatering av nettbank av bankene i oversikten.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ordningene rundt banktransaksjoner er innfløkte.

Markedsdirektør Elisabet Landsend i Fellesdata gir oss denne grove grupperingen av nettbanksystemene:

Fellesdatas standardløsning: Fellesdatas opprinnelige system før oppkjøpet av Novit.
- Transaksjoner mellom bankene som bruker denne løsningen, er reellt i realtid. Transaksjoner med andre banker må innom BBS, sier Landsend.

Novit-løsningen: Telenor Novits opprinnelig løsning.
- Her oppdateres nettbanken tre - fire ganger daglig. Kundene oppleve dette som noe i nærheten av realtid, sier Elisabet Landsend.

Egenutviklede nettbankløsninger: Nettbankløsninger utviklet utenom disse selskapene.
Bankene som driver egenutviklede nettbankløsninger, oppdaterer/bokfører transaksjonene på nattestid og ikke om dagen.

Skandiabanken: Novit-løsningen.
Endringer i disponibelt beløp vises straks. Transaksjoner gjort før klokka 15.00, vises samme ettermiddag med beløp og bank/betaler/mottaker. "I nær framtid" vil banken gå over til et system der transaksjonen vises med en gang, altså reell realtid.

Sparebank1: Har en løsning som tilsvarer Fellesdatas standardløsning.
Inn- og utgående beløp og disponibelt beløp vises med en gang. Det går likevel lengre tid før kundene får info om bank/betaler/mottaker.

Kreditkassen: Egenutviklet nettbankløsning.
Disponibelt beløp endres med en gang. Vises dagen etter dersom transaksjonen skjer før 13.00. Skjer den mellom 13.00 og 24.00, vises det ikke før dagen etter der igjen, altså inntil to dager på etterskudd. Kjøring på nattestid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjensidige Nor Sparebank: Egenutviklet nettbankløsning.
Utbetalinger vises med en gang; så også innbetalinger som går via Fellesdata. Men kjøring på nattestid gir forsinket info om bank/betaler/mottaker. Andre innbetalinger vises tidligst dagen etter.

Postbanken: En egenutviklet versjon av Novit-systemet.
Disponibelt beløp endres med en gang. Transaksjoner kan vises samme dag, men informasjon om bank/betaler/mottaker kommer først dagen etter - avhengig av hvor raskt banken hvor du har brukt kortet, sender informasjonen videre. Noen transaksjoner vises ikke før etter en til to dager.

Storebrand Bank: Fellesdatas standardløsning med ekstrafunksjoner.
Endringer i disponibelt beløp vises straks. Regninger ut, kortbruk og minibankuttak vises umiddelbart, men uten info om bank/betaler/mottaker. Innebetalinger vises tidligst dagen etter.

Fokus Bank: Novit-løsningen.
Realtime mellom Fokus-konti. Transaksjoner som gjøres før klokka 12.00 vises tidligst samme ettermiddag/kveld. Gjøres de om kvelden, vises de om formiddagen neste dag. Enkelte transaksjoner kan ta to dager, særlig om de må innom andre betalingssentraler. Transaksjoner med KID-nummer garanterer hurtig info om bank/betaler/mottaker.

DnB: Egenutviklet nettbankløsning.
Overfører du penger før klokka 13.00, vil de være på konto i den andre banken samme dag. Disponibelt beløp endres med en gang. Inn- og utbetalinger vises først i nettbanken to dager etter. En dag ekstra i forbindelse med helg.