Hvilke undersøkelser gjøres på en kvinne som ikke blir gravid?

Dr. Gro Nylander svarer. Les også andre spørsmål og svar om ufrivillig barnløshet.

Spørsmål om ufrivillig barnløshet

Hva gjøres av undersøkelser hos en kvinne som ikke blir gravid?

Første gang blir det gjort en gynekologisk undersøkelse. Det tas gjerne prøve for å avsløre infeksjon, og celleprøve hvis det er grunn til det. Hos spesialist vil det også bli gjort en innvendig ultralydundersøkelse. Dersom kvinnen ikke har regelmessig menstruasjon, tas det en rekke hormonprøver for å avsløre hvor problemet ligger. Mange blir bedt om å føre en kurve over morgentemperaturen en måned eler flere. Vanligvis stiger tempen noe ved eggeløsning. I blant gjøres det røntgenundersøkelser eller MR-undersøkelse. Dersom eggløsningen synes normal, og det er fin sædprøve hos partneren, er det aktuelt å gjøre en kikkhullsoperasjon ved navlen - laparoskopi - for å se direkte på de kvinnelige kjønnsorganene innvendig. Noen ganger kikker man inn gjennom livmorhalsen for å se på selve livmorhulen. Sjeldnere tas det vevsprøver innvendig. Av og til tas en prøve fra livmorhalsen inntil 10-12 timer etter samleie for å se om sædcellene trives bra der og fortsatt er svømmedyktige.

Jeg blir ikke gravid. Hvor lenge skal vi vente før vi søker hjelp?

Dersom alt er i orden hos begge partnere vil rundt 75 prosent av kvinner bli gravide i løpet av ett år med normalt samliv. Etter to år vil 90 prosent ha oppnådd graviditet. Derfor setter man ikke i gang utredning av ufrivillig barnløshet - infertilitet - før det er gått iallfall ett til halvannet år med barneønske. Som regel går det adskillig lengre tid. Som statistikken viser vil det ta mer enn to år for én av ti kvinner å bli gravide selv når alt er i orden. Dersom man er 35 år eller mer kan det lønne seg å ikke la det gå for lenge før man søker hjelp, slik at det blir tilstrekkelig tid til å fullføre alle undersøkelser og gi best mulig behandling før den naturlige fruktbarheten begynner å synke.

Er det helst kvinnen eller mannen som er årsak til at det ikke blir barn?

Grovt regnet kan man si at rundt 50 prosent skyldes kvinnen, 30 prosent mannen og 20 prosent skyldes begge parter - eller man finner ingen grunn.

Hva kan være galt når årsaken til barnløshet ligger hos kvinnen?

Det vanligste er at egglederne er skadet, for eksempel med sammenvoksninger etter en tidligere underlivsbetennelse, slik at egget og sædcellene ikke møtes. Eggløsningssvikt er nestvanligst og skyldes som regel at ikke hormonene i kroppen spiller sammen slik de normalt skal. Dette er de to store årsakene når problemet ligger hos kvinnen. Endometriose er også en relativt vanlig grunn. Det fører til at det kommer blod på avveier under menstruasjonen, noe som igjen kan føre til sammenvoksninger både rundt eggledere og eggstokker og ellers i bukhulen. Hos noen kvinner kan det være faktorer ved skjeden, livmorhalsen eller selve livmoren som kan vanskeliggjøre graviditet. Hos enkelte spiller psykiske faktorer en medvirkende rolle. Noen har en kombinasjon av flere faktorer.

Les også spørsmål om smertestillende midler. Klikk i spalten til venstre.

Hva kan være galt når årsaken til barnløshet ligger hos mannen?

Det vanligste er at dårlig sædkvalitet. Det igjen kan skyldes en rekke ting. Testikler eller steiner som ikke kommer seg på plass i pungen det første leveåret eller to kan utvikle seg uheldig fordi det er for varmt for dem inni kroppen. Derfor skal dette opereres tidlig i livet.

Infeksjoner, blant dem kusma, kan angripe testiklene. Rundt 50 proent av menn som angripes på begge sider, vil bli ufruktbare. Vannbrokk i pungen - varicocele - går som regel ikke utover evnen til å produsere normale sædceller, men det kan skje. Noen menn kan av ulike grunner produsere antistoffer mot sine egne sædceller. Andre kan være født med en kromosomfeil som gjør det umulig for dem å avle barn selv om de fungerer helt normalt seksuelt. Ytre faktorer som tobakk, alkohol, medikamenter, skadelige stoffer i yrket. Av og til er det feil på hormonproduksjonen. Hos enkelte menn går sæden inn i urinblæren i stedet for ut av penis når mannen for utløsning, og det blir det jo ingen graviditet av. Impotens og andre problemer med å gjennomføre samleiet er svært sjelden årsak til ufruktbarhet hos menn, selv om det forekommer.

Hvor skal vi henvende oss hvis vi ikke oppnår graviditet?

I første om gang til deres egen allmennpraktiker. Han/hun vil kunne hjelpe dere et stykke på vei med enkle undersøkelser av begges underliv og med noen hormon- og bakterieprøver. Det varierer ofte med geografien hvor mye primærlegen gjør. Er det langt til spesialist i gynekologi eller sykehus, hender det at flere undersøkelser gjøres i primærhelsetjenesten. I byene blir man oftest raskt henvist, og det er også anledning til å ta kontakt med gynekolog direkte.

Hva spør legen om ved den første undersøkelsen for barnløshet?

Det er best om begge partnere møter hos legen første gang. Dere blir bedt om å fortelle hvor lenge dere har prøvd å få barn og omtrent hvor ofte dere har samleie. Begge blir spurt om eventuelle tidligere graviditeter, også med andre partnere, om dere har hatt infeksjoner i underlivet og om eventuelle kjønnsykdommer. Dessuten er det av interesse hva dere bruker av medisiner og om dere røyker. Jeg passer alltid på å snakke med begge parter alene én gang.

Under samtalen vil legen oftest spørre om kvinnens menstruasjonshistorie, når hun startet, hvor lenge det er imellom, regelmessighet, varighet og dato da siste menstruasjon startet. All sykdom som kan tenkes å spille en rolle er viktig, for eksempel tidligere mageoperasjoner, blindtarmbetennelse, stoffskiftesykdom. Mannen blir for eksempel spurt om begge testiklene har vært nede i pungen fra han var nyfødt, om han er operert for brokk, om han har hatt kusma etter puberteten.

Hvordan tas en sædprøve og hva er det man undersøker? .

Sæden fremskaffes ved onani. Dersom det skjer hjemme må prøven fraktes relativt raskt til laboratoriet, uten at den avkjøles noe særlig. De fleste sædlaboratorier utleverer egne glass til prøven. Den må ikke tas i vanlig kondom, for de kan inneholde sæddrepende stoffer. Mange menn produserer prøven på sykehuset. Det finnes gjerne et eget toalett avsatt til dette, ofte med litt erotisk stimulerende kiosklitteratur.

Kort tid etter utløsningen koagulerer sæden og klumper seg, men etter 20-30 minutter blir den flytende igjen.

Volumet måles, det vanlige er mellom 2 og 6 milliliter. Man ser etter antall spermier per milliliter, hvordan de beveger seg og hvor stor prosent av dem som er misdannet. Av og til undersøker man også etter om de evner å bore seg inn i en eggcelle.