Hver tredje kreftpasient tar alternativ medisin

Over en tredel av alle kreftpasienter i Europa bruker alternativ medisin som en del av behandlingen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Antallet pasienter som benytter seg av alternative behandlingsmetoder varierer fra 15 prosent i Hellas til nesten 75 prosent i Italia.

Tidligere studier har vist at mer enn halvparten av kreftpasientene i Norge tar i bruk annen behandling enn den skolemedisinske.

Forskerne fra universitetet i Manchester skriver i det medisinske tidsskriftet Annals of Oncology at det er viktig at leger vet om den utstrakte bruken av alternativ behandling, og at EU regluerer den mer efektivt.

Kan påvirke annen behandling
Noen typer alternativ medisin er kommet i søkelyser fordi det påvirker den sykehusbehandlingen, og kan være skadelig for pasienten.

1000 pasienter fra 14 land deltok i studien, som viser omfattende bruk og støtte for effektiviteten av alternativ medisin for kreftpasienter.

- Uansett hva leger mener om alternativ behandling viser resultatene at pasienter bruker det, og vil fortsette med det, sier doktor Alex Molassiotis fra universitetet i Manchester.

I de fleste europeiske land bruker rundt en tredel av kreftpasientene alternativ behandling.

Urter er mest vanlig, fulgt av homeopati, medisinsk te og vitaminer og mineraler.

Fornøyde pasienter
Pasientene bruker i snitt 1000 kroner i måneden på behandlingen, men mer enn halvparten av betalte ingenting for medisinen, blant annet fordi det var urter som var sanket av dem selv eller familiemedlemmer.

Stort sett var pasientene fornøyde og følte at de hadde utbytte av behandlingen - bare tre prosent mente den var ubrukelig.

Positive norske leger
I Norge er nesten halvparten av de ansatte ved sykehusenes kreftavdelinger positive til å opprette alternative behandlingsenheter på avdelingen.

Der skal pasientene kunne få alternativ behandling som massasje, meditasjon, musikkterapi og akupunktur mens de er innlagt.

I en spørreundersøkelse med 500 leger, sykepleiere og annet personell ved avdelingene publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening, svarte 40 prosent at kreftpasienter absolutt burde tilbys slik behandling, og 44 prosent mente pasientene burde tilbys dette i noen tilfeller. Bare åtte prosent var helt avvisende.

- Slike nye tilbud gjør at vi må se på helheten av dagens helsetjenester på nytt. De nyere tilbudene bør måles opp mot den eksisterende behandlingen. I tillegg må behandlerteamet i samarbeid med pasienten være med på å avgjøre behandlingstilbudet for kreftpasienter, sier fagsjef Ellen Beccer Brandvoldi Kreftforeningen.

-Pasienten må selv bestemme seg for hvilken behandling som skal benyttes, men en slik avgjørelse bør tas etter en å ha mottatt grundig informasjon om hva den alternative eller komplementære behandlingen innebærer. Vi anbefaler kreftpasienter å snakke med legen sin om eventuell annen behandling de vil benytte i tillegg eller i stedet for standardbehandling som tilbys ved landets sykehus, sier fagsjefen.

Mozon.no, 03.02.2005