Hvem skal passe barna?

I dag demonstrasjonsstreiker lærerne. Det varer kun et par timer, men hva om det blir storstreik under lønnsforhandlingene? Har du krav på lønn om du må ta fri for å ta deg av barn, som mister barnehage- eller skoletilbud over lengre tid?

Hvem skal passe barna?

  1. Syk dagmamma


Varsko

Gode nyheter til alle arbeidstakere med barn i grunnskolen: Dagens streik er kortvarig. Fra klokken tolv, og ut dagen, tar Utdanningsforbundet ut lærere i nesten alle landets grunnskoler og videregående skoler i streik i demonstrasjon mot det de mener er et uakseptabelt forslag til arbeidsavtale fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

- Dette er en aksjon fra norske lærere for å vise hvilken alvorlig situasjon skolen er i, sier Per Aahlin, nestleder i utdanningsforbundet. - Vi har tatt ansvar og roper et kraftig varsko - i forhold til KS' utspill.

Per Aahlin lover at skolebarn blir tatt hånd om i morgen, selv om lærerne streiker. Foto: Ole Walther Jacobsen/
Utdanningsforbundet
Foto: Ole Walther Jacobsen/ utdanningsforbundet Vis mer


Det kan imidlertid fort vise seg at dette bare er forløperen for et påtroppende streikekaos i vår. Hovedforhandlingene i offentlig sektor starter mandag 3. april. Og både Aahlin og lederen i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, antyder overfor DinSide at de ikke ser bort ifra at det kan komme til låst konflikt når lønnen skal diskuteres.
- Vi går inn i tarifforhandlinger på vanlig måte, men ser for oss særdeles vanskelige forhandlinger, sier Aahlin. - Vårt mål er selvsagt å finne forhandlingsløsninger, og så oppfatter vi at motparten bør ha samme holdning. Hvis de viser en holdning som de viser nå, at det er helt greit å valse over den største arbeidsgruppa vi har, så blir det nok en tariffstreik, legger han til.

Ved langvarig streik

Så hva gjør du da, om lærerne til dine barn ikke møter opp på skolen et par-tre uker i vår? Litt eldre barn kan kanskje være alene hjemme, men barn i de nederste klassetrinnene trenger tilsyn av en voksen person.

Noen er kanskje så heldige at de har en "reserveløsning" de kan dra ut av ermet - for eksempel en hjemmeværende partner, venn - eller besteforeldre som kan steppe inn og passe på. Dette kan man imidlertid ikke regne med.

Å ta barna med på jobb, er kanskje mulig for andre, men ingen holdbar løsning over lang tid. Det kan også bli vanskelig om det er mange på arbeidsplassen som tar med barn på jobb samtidig.

Rettigheter til stønad

Om barn, eller barnepasser, er syk, har du krav på å motta såkalte omsorgspenger i inntil ti dager i året. Trykk her for å lese mer. Gjelder dette om du må være hjemme fra arbeidet for å passe barn som mister skole- eller barnehagetilbud som følge av streik?

Ifølge Kristian Munthe, seniorrådgiver i Trygdeetaten, omfattes ikke streik av reglene for omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom. - Det vil eventuelt være opp til den enkelte arbeidsgiver å utvise fleksibilitet.

Om du får betalt fri eller ikke er altså opp til den enkelte arbeidsgiver.

Har ikke din arbeidsgiver mulighet til å være fleksibel - ikke nødvendigvis for å være vanskelig, men fordi arbeidets art ikke tillater fleksitid, at du har med barnet på jobb eller at du jobber hjemmefra - er den eneste løsningen å ta ut ferie, eventuelt ulønnet permisjon. Du har altså ikke krav på å motta lønn eller stønad dersom barna dine står uten tilbud som følge av streik.

Snakk med arbeidsgiver

Det beste rådet vi kan gi deg, er å snakke med arbeidsgiveren din i forkant av en eventuell konflikt. (Det vil si, omtrent nå.) Forhåpentligvis kan dere komme frem til best mulig løsning for alle parter, i forkant av en mulig streik. Kan du ha hjemmekontor, selv om det ikke er vanlig praksis? Er det mulig å ta igjen tapt arbeidstid ved en annen anledning? Har du avspasering til gode?

Er svaret nei til dette, og den eneste løsningen synes at du må bruke av feriedagene dine, bør du prøve å koordinere med eventuell ektefelle eller partner slik at dere deler på fridagene - og at dere er hjemme med barna de dagene som passer best for deres respektive jobber. Jo mer hensyn du viser arbeidsgiver at du tar - dess mer velvilje vil du forhåpentligvis møte.

Samarbeid med andre i samme situasjon

Det burde heller ikke være nødvendig at én voksen skal ta seg fri fra jobb for hvert barn som ikke har barnehage- eller skoletilbud. "Heldigvis" er det mange som er i samme situasjon.

Vi vet om flere som har samarbeidet med foreldrene til barnas klassekamerater om å passe på barna. Om dere deler på å passe barna, vil du kanskje slippe unna med å bruke opp et par feriedager - i stedet for et par ferieuker.

Er det mange på arbeidsplassen din som må være hjemme med barn i en periode, kan det være lurt å koordinere hvem som er hjemme på hvilke dager om dette er mulig, slik at ikke alle blir borte samtidig. En annen løsning er at dere bytter på å passe på hverandres barn.

Skoleeksempelet

IA-bedriften Norsk Tipping kan være et fint forbilde for bedrifter som lurer på hvordan de eventuelt skal forholde seg til en streik som rammer barnepass eller skolegang for ansattes barn.

Illustrasjonsfoto: Ralph Orlowski / Getty Images / All Over Press Foto: Ralph Orlowski / Getty Images / All Over Press Vis mer

Skroll ned for å lese mer


Gro Sørbø, organisasjons- og personaldirektør i Norsk Tipping, forteller til DinSide at de organiserte et eget aktivitetstilbud til barn av sine ansatte da det var barnehagestreik for to år siden.

- Vi etablerte et eget aktivitetstilbud knyttet til svømmehallen i nærheten for våre ansattes barn. De mer voksne "tippebarna", altså barn av de som jobber i Norsk Tipping, passet på de små tippebarna. Flere av de litt større tippebarna er studenter, og noen tar førskoleutdanning.

Denne ordningen fungerte bra for både ansatte og bedriften.

Streik

Tilbyr din arbeidsgiver hjelp til foreldre om det blir streik? (Avsluttet)
Nei(46%) 32
Vet ikke(41%) 29
Ja(13%) 9
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Tilbudet ble så godt mottatt, at Norsk Tipping har gjentatt det som et forsommertilbud når skoleåret slutter, for å hjelpe de ansatte med å få feriekabalen til å gå opp. - Ungene har likt det veldig godt, og de har blitt kjent med hverandre. Og vi ønsker å hjelpe de ansatte med tidsklemma, sier Sørbø.

- Hva slags aktiviteter har dere?

- Barna svømmer, går tur til Tippinga og spiser lunsj her. Det er som regel enkle aktiviteter, man trenger ikke Tusenfryd eller Nintendo for å ha noe å gjøre. Barna har i hvert fall vært fornøyde og gode og trøtt på kvelden, ler Sørbø.

Ikke fare for barna i morgen

I dag streiker omtrent 80. 000 lærere ved alle grunnskoler og videregående skoler (med unntak av skoler i Oslo og statlige skoler). I denne omgang har utdanningsforbundet kun tatt ut lærerne i streik, og forbundet har bedt rektorer og inspektører om å sørge for at barna som berøres enten har trygt tilsyn eller blir ivaretatt på annen måte - eller får skyss hjem. Det skal altså ikke være noen grunn for foresatte å måtte dra tidlig hjem fra arbeid i morgen.

Har du - eller har du hatt barn - som har stått uten pass i en streikesituasjon? Hvordan løste du situasjonen? Gi gjerne råd til andre i debatten under.