Hvem kan kreve nummeret, og kan jeg nekte?

Vi har fødselsnummer for at det offentlige skal klare å skille oss fra hverandre. Det er flere private og offentlige instanser som har lovbestemt rett til bruk, mens andre har fått konsesjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Datatilsynet har gitt blant annet sykehus og kredittopplysningsforetak rett til å bruke fødselsnummer.

Grunnen er egentlig enkel: Sykehusene må være sikre å på at de gir behandling til rett person, og kredittopplysningsforetakene bruker fødselsnummeret til å skille enkeltmennesker med samme navn fra hverandre.

Saklig behov og…

I følge Datatilsynet kan fødselsnummer kun brukes når det foreligger saklig behov, og når det er umulig å oppnå tilfredstillende identifikasjon ved bruk av andre metoder, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, medlems- eller kundenummer.

Hvem kan kreve å få fødselsnummeret ditt?

Om den behandlingsansvarlige har hjemmel i lov for å innhente fødselsnumre, er du forpliktet til å oppgi ditt. Sjefen din kan for eksempel kreve å få fødselsnummeret. Arbeidsgiveren må f.eks. føre det på lønns- og trekkoppgaven, slik at skattemyndighetene kan vite hvor mye lønn du har mottatt og hvor mye skatt du har betalt.

Det er viktig at skattemyndighetene ikke skriver din inntekt og dittskattetrekk på en annen person. Fødselsnummeret brukes som maskinell identifikasjon av skatteyteren ved bruk av blant annet forenklet selvangivelse.

Det samme gjelder trygdeetaten, skattefogdene, sosialkontorene, lånekassa, banker, livsforsikringsselskaper, boligsameier og andre som er innrapporteringspliktige til skattemyndighetene angående gjeld, tilgodehavende, renter og andre ytelser med betydning for skatteleggingen.

Kan du nekte å gi fra deg fødselsnummeret?


Hvis virksomheten som ber om fødselsnummer ikke kan vise til lovhjemmel eller ikke har saklig behov samt at det mulig å oppnå tilfredstillende identifikasjon ved bruk av andre metoder, har du rett til å nekte å gi fra seg opplysningene.

Dette gjelder uansett om opplysningene føres manuelt eller elektronisk.

Hvis du blir nektet en vare eller tjeneste fordi du ikke vil oppgi nummeret, kan det være en sak som kan prøves av Konkurransetilsynet.

Er fødselsnummeret taushetsbelagt?

Nei. Fødselsnummer er ikke taushetsbelagt. Fødselsnummeret er heller ikke ansett som en sensitiv opplysning etter personopplysningsloven.

Fødselsnummer er ikke legitimasjon

Fødselsnummer er en tallkode som alle registrerte bosatte mennesker i Norge skal ha. Tallkoden skiller enkeltpersoner fra hverandre, men er ubrukelig som legitimasjon.

Kilde: Datatilsynet.