Hvem kan kreve å få fødselsnummeret ditt?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Alle offentlige virksomheter har normalt tillatelse i lov eller forskrift til å få opplyst fødselsnummeret ditt. Det betyr også at du er pliktig til å opplyse om det, hvis de spør deg. Eksempel:

 • Skatteetaten
 • ,
 • trygdeetaten og sosialkontorene,
 • offentlige sykehus,
 • lånekassa, osv.
I tillegg har også mange private virksomheter tillatelse til å be om fødselsnummeret. Dette gjelder for eksempel:
 • Arbeidsgiveren din,
 • private sykehus,
 • kredittopplysningsforetak,
 • banker,
 • forsikringsselskap,
 • boligsameier,
 • og andre firmaer som har innrapporteringsplikt til skattemyndighetene angående gjeld, penger til gode, renter, eller andre ytelser som har betydning for skattleggingen av deg.
Husk at fødselsnummeret ditt ikke er taushetsbelagt, og heller ikke ansett som en sensitiv opplysning etter personopplysningsloven.

Du trenger med andre ord kun å ha en saklig grunn for å få opplyst andres fødselsnummer.

Men hva er en saklig grunn?

La oss si at du skal kjøpe småbåt, og vil sjekke at det ikke er heftelser på båten.

Småbåter skal være registrert i småbåtregisteret, men der er det ingen opplysninger om eventuelle heftelser i båten. Da kan du ringe til folkeregisteret i den kommunen hvor båteieren bor, forklare saksbehandleren at du vil kontrollere om det er registrert noen heftelser på den gamle eieren, og de vil da gi deg fødselsnummeret.