Hvem kan jeg låne ut bilen min til?

Mange bileiere har stilt seg dette spørsmålet. Men i forhold til ditt ansvar som bileier og i forholdet til bilforsikringen er ikke det viktigste spørsmålet hvem du låner ut bilen til, men hvordan!

Så lenge du bare låner ut bilen din kortvarig går du som regel fri for erstatningsansvar selv om låntager viser uaktsomhet og forvolder skade . Dette gjelder uansett om de som låner bilen er familiemedlemmer eller venner. Forutsetningen er selvfølgelig at de som låner bilen tilfredsstiller de krav din forsikring har satt til sjåførens alder og/eller erfaring.

Fri disposisjonsrett

Det er når du som bileier har gitt den som låner bilen fri disposisjonsrett at du virkelig kan komme i klemme. Fri disposisjonsrett er et diffust uttrykk, men rettspraksis viser at når du låner ut bilen i mer enn tre til fem dager så regnes det som fri disposisjonsrett. Vær spesielt oppmerksom på at forholdet til din ektefelle/samboer eller andre medlemmer av husholdningen. For disse regnes selv korte turer som "fri disposisjonsrett".

Fri disposisjonsrett medfører at forsikringsselskapet "identifiserer" den som låner bilen med deg som eier av bilen. Dersom du reiser på ferie en uke og du låner bilen din ut til samboeren, kameraten din, eller et medlem av husholdningen - så bør du kunne stole på vedkommende. Dersom denne personen ved uaktsom kjøring forårsaker en ulykke, sier forsikringsselskapet at det er du som eier som har erstatningsansvaret.

Objektivt ansvar

Heldigvis slipper du stort sett med det økonomiske tapet relatert til skadene på din egen og motpartens bil. For personskader sier nemlig bilansvarsloven at regelen om objektivt ansvar gjelder. Med andre ord må sjåføren av bilen selv stå til økonomisk ansvar for personskader han/hun ved uaktsomhet har påført andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel kan du i verste fall bli sittende igjen med ansvaret for personskader også. Det er i tilfeller hvor du selv har opptrådt uaktsomt når du lånte ut bilen - for eksempel hvis du selv er påvirket av alkohol og du lar en annen person som også er påvirket overta bilen din. Dersom denne personen så kjører ned og dreper et annet menneske har du problemer..

Husk aldersgrense og kjørelengde

Daglig leder Elisabeth Berthelsen ved Forsikringsklagekontoret forteller at det også kan gå riktig galt for bileier dersom viktige forsikringsvilkår overtres.

Dersom årlig kjørelengde er passert, eller sjåføren er yngre enn forsikringens krav, så kan bileier bli delvis erstatningsansvarlig, også for personskader. Dersom sjåføren i et slikt tilfelle har utvist uaktsomhet, kan selskapet kreve deg som bileier for deler av den eventuelle personskadeerstatningen.

Hva når du selv er passasjer?

Forsikringsklagekontoret har flere eksempler på erstatningssaker der bileier selv har vært passasjer, og hvor sjåføren ved uaktsomhet har forvoldt skade.

- Dersom eier er passasjer og er påvirket av alkohol, sover eller på andre måter "umyndiggjør" seg selv, så sier rettspraksis at sjåføren i realiteten har "fri disposisjonsrett" - noe som gjør eieren erstatningsansvarlig, minner Berthelsen om.

Relaterte linker